Οι υπηρεσίες προσφέρουν τη σημαντικότερη δυνατότητα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

    Από: Startup Team
πηγή: reporter.gr

Του Πάνου Τσαγκαράκη

Ένας από τους λόγους που καθυστερεί η ανάπτυξη, είναι οι περιοριστικοί κανονισμοί και τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται στις ευρωπαϊκές αγορές και ιδιαίτερα στη δική μας.

Η Ευρώπη μάχεται να δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξή της σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό από τα υψηλά χρέη και τα ελλείμματα. Στον αγώνα της αυτό, τα χρόνια που έρχονται, καθοριστικό ρόλο θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις προς όφελος του ανταγωνισμού. Η απελευθέρωση των τομέων των υπηρεσιών, από περιορισμούς που πνίγουν τόσο τον ανταγωνισμό όσο και τη λειτουργική αποδοτικότητα των υπηρεσιών αυτών, δεν είναι πλέον προαιρετική επιλογή αλλά ζωτική ανάγκη.

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ευρώπη να βελτιώσει τη νωθρότητα στους τομείς των υπηρεσιών, είναι ένα από τα κύρια θέματα τα οποία πραγματεύεται η μελέτη, με τίτλο «Ο δρόμος για την οικονομική ανάπτυξη και ανανέωση της Ευρώπης», της MGI. Η μελέτη αυτή αναλύει τα βήματα που ακολουθεί η Ευρώπη στις μεταρρυθμίσεις: στην αγορά εργασίας της, τη μείωση της ανεργίας και την ενδυνάμωση της ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στις πολλές πιέσεις που διατηρούν μειωμένη την ανάπτυξη της και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να οικοδομήσει μια αποτελεσματική ατζέντα, χρησιμοποιώντας τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις σαν πλατφόρμα εκκίνησης. Δεδομένων των υψηλών χρεών και των ελλειμμάτων, το πλαίσιο παραμένει περιορισμένο για ώθηση της ανάπτυξης μέσω δαπανών με βραχυπρόθεσμα κίνητρα. Για το λόγο αυτό, η Ευρώπη και ακόμα περισσότερο η Ελλάδα, θα πρέπει να υιοθετήσει δομικές μεταρρυθμίσεις και η ανάδειξη της απόδοσης στους τομείς των υπηρεσιών, είναι κρίσιμη γι αυτή την προσπάθεια.

Πολλοί διαμορφωτές πολιτικής στην Ευρώπη, επικεντρώνονται παραδοσιακά στις επιχειρήσεις εντάσεως τεχνολογίας και στους βιομηχανικούς κλάδους, αντανακλώντας έτσι τον ισχυρό ρόλο τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την προβολή των οικονομιών της περιοχής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αλλά, παραμένει το γεγονός, ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν στην ευρωζώνη προέρχεται από τη βιομηχανία, και μόνο οι τομείς των υπηρεσιών αύξησαν τα επίπεδα απασχόλησής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες προσφέρουν στην Ευρώπη τη σημαντικότερη δυνατότητα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μια σειρά από κανονισμούς και εμπόδια που υψώνονται στις αγορές της Ευρώπης, κλείνουν το δρόμο στην αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών, οι οποίες υποφέρουν στη λειτουργία τους από εμπόδια σχετικά με τον ανταγωνισμό προϊόντων, ακινήτων και αγοράς εργασίας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
reporter.gr