Έχετε μια ιδέα! Είναι επιχειρηματικά «έξυπνη»;

    Από: Startup Team

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την επιτυχία κάθε επιχείρησης είναι η ιδέα! Όλα ξεκινούν από μια καλή, πρωτότυπη και κερδοφόρα ιδέα. Για να ελέγξετε αν η δική σας ιδέα έχει τα στοιχεία εκείνα που θα την κάνουν μεγάλη επιτυχία πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο:

Εντοπίστε το βασικό σας πλεονέκτημα: δηλαδή το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της ιδέας σας που μπορεί να είναι μια τεχνολογία, μια διαδικασία, μια γνώση, μια εμπειρία σας ή μια δυνατότητά σας που είναι μοναδική για την επιχείρησή σας και την κάνετε καλύτερα από τους ανταγωνιστές σας. Αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να:α) αποφέρει κέρδη, β) να είναι σπάνιο και μοναδικό, γ) να μην μπορεί να αντικατασταθεί και δ) να κοστίζει αρκετά σε κάποιον να το αντιγράψει!

Βήμα 2ο:

Υλοποιήστε ένα concept test: δηλαδή δοκιμάστε την ιδέα σας σε μια μικρή ομάδα υποψήφιων πελατών σας με σκοπό να μετρήσετε το ενδιαφέρον τους, την επιθυμία τους να «αποκτήσουν» την ιδέα σας και την πρόθεσή τους για πιθανή μελλοντική αγορά της. Χρειάζεστε 25-30 ανθρώπους από το target group που θα ορίσετε.

Βήμα 3ο :

Μελετήστε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τα δεδομένα και αξιολογείστε την ιδέα σας. Πρέπει να γίνουν αλλαγές και προσαρμογές; Αξιολογείστε εναλλακτικές και κινηθείτε έξυπνα.

Βήμα 4ο :

Υλοποιήστε μια έρευνα αγοράς και μια έρευνα κλάδου: αποκτήστε πληροφορίες βλέποντας έμμεσους ανταγωνιστές και ανιχνεύοντας τις τάσεις στον κλάδο που θα επιχειρήσετε. Μελετήστε στοιχεία όπως: το μέγεθος της αγοράς, το προσδοκώμενό σας μερίδιο αγοράς, την ελαστικότητα ζήτησης προσφοράς, τις μελλοντικές προβλέψεις και τάσεις.

Βήμα 5ο :

Εκπονήστε μια Μελέτη Σκοπιμότητας που αναλύσει την επιχειρησιακή ιδέα ώστε να διαπιστώσει αν αυτή μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Οι λειτουργικές (αν θα έχει αποτέλεσμα;) και τεχνικές (μπορεί αυτή να κατασκευαστεί;) πτυχές αποτελούν μέρη της μελέτης. Τα αποτελέσματα θα σας υποδείξουν κατά πόσο μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση!

Βήμα 6ο:

Εκπονείστε μια ανάλυση Κόστους – Οφέλους για να δείτε τα κεφάλαια που θα χρειαστείτε, το ROI (Return On Investment σας) και γενικά την ελκυστικότητα της συνολικής επένδυσης. Εκτιμήστε αναλυτικά τις πωλήσεις σας μήνα – μήνα, τα κόστη σας (σταθερά και μεταβλητά) και υπολογίστε τον χρόνο απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου.

Βήμα 7ο :

Με βάση όλα τα παραπάνω εντοπίστε τα δυνατά, αδύνατα σημεία της ιδέας σας και αναγνωρίστε τις ευκαιρίες και τις απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό σας περιβάλλον.

Ακολουθώντας τα 7 αυτά βήματα, που ναι είναι πολύπλοκα αλλά θα σας γλιτώσουν από έξοδα και χρόνο, η ιδέα σας θα έχει περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης!

Καλή Επιτυχία!

 

Θέμης Σαρανταένας

Σύμβουλος Μάρκετινγκ

www.marketingconsultant.gr