Νέα έκδοση “Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις”

    Από: Startup Team
Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, η επιχειρηματικότητα προτάσσεται ως κρίσιμη μεταβλητή στο δυναμικά μεταβαλλόμενο και αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο μαστίζεται από την ανεργία, τη φτώχεια, την άνιση κατανομή του παραγόμενου προϊόντος και εισοδήματος, την έλλειψη ίσων ευκαιριών, το μη αποτελεσματικό κράτος.

Η νέα κυκλοφορία του εκδοτικού οίκου Rosili με τίτλο:
 

«Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις
Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Μια δυναμική απάντηση των νέων στην ανεργία
»

των συγγραφέων David Deakins και Mark Freel
με την επιστημονική επιμέλεια των Β. Πέκκα-Οικονόμου και Ι. Χατζηδημητρίου,
παρέχει μια πλήρη, σαφή και κατανοητή παρουσίαση της επιχειρηματικότητας και της μικρής επιχείρησης, των εννοιών, των αποδεικτικών στοιχείων, της πολιτικής και της πρακτικής, συνδέοντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη με την καθημερινή πραγματικότητα των επιχειρηματιών. Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να διερευνήσει και να κατανοήσει την έννοια της επιχειρηματικότητας, να ερμηνεύσει τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, καθώς επίσης και να αναγνωρίσει τον θετικό και δημιουργικό της ρόλο στο ευμετάβλητο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 
Το βιβλίο είναι δομημένο σε τέσσερα μέρη:
  1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και στις Μικρές Επιχειρήσεις
  2. Τα πεδία της επιχειρηματικότητας
  3. Η στρατηγική και η μικρή επιχείρηση
  4. Υλοποίηση
Στα βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:
  Στόχοι μάθησης στην αρχή κάθε κεφαλαίου.
  Παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.
  Σχήματα και πίνακες.
  Συμπέρασμα κεφαλαίου και ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.
  Προτεινόμενες εργασίες.
  Βιβλιογραφία και προτεινόμενη μελέτη.
 

Το βιβλίο ανήκει στη σειρά βιβλίωνΕπιχειρείντου εκδοτικού οίκου Rosili. Ενημερωθείτε στο www.epixeirein.rosili.gr.