Γνώση = Η εφαρμοσμένη καινοτομία στις επιχειρήσεις

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Tου Κωνσταντίνου Βασσάκη

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της εισαγωγής νέας και εξελιγμένης τεχνολογίας, αλλά και η δυσμενής οικονομική κρίση, έχουν δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό – οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Ο ανταγωνισμός σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο υφίσταται όχι μόνο όσον αφορά τις πωλήσεις, αλλά και την τεχνογνωσία, την πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια, την προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και την απορροφητική ικανότητα καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θεωρούνται ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, βιώνουν ισχυρές πιέσεις δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν ξεπερασμένη τεχνολογία, έλλειψη πόρων χρηματοδότησης, εντάσεως εργασία και παραδοσιακές πρακτικές management.

Οι εσωτερικοί πόροι και οι ικανότητες των επιχειρήσεων εμφανίζονται ως παράγοντες ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά. Σημαντικό κλειδί για την επιχειρηματική επιβίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη είναι η ταχύτητα με την οποία ένα νέο προϊόν εισάγεται στην αγορά, η ταχύτητα με την οποία οι τεχνολογικές και επιστημονικές βελτιώσεις οδηγούν σε λύσεις εξοικονόμησης του κόστους, η ικανότητα ανταπόκρισης στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος με σκοπό την εκπλήρωση των νέων αναγκών της αγοράς και η ικανότητα μετατροπής της καινοτομίας σε ανάπτυξη. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της επιχειρηματικής καινοτομικής δραστηριότητας καθώς και την καινοτομία ως κύρια μηχανή δημιουργίας οικονομικής προστιθέμενης αξίας.

Η γνώση αποτελεί το κλειδί για τη σταθερή δυναμική ενίσχυση και την σωστή εκμετάλλευση των επιρροών της τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ η δημιουργία γνώσης (knowledge creation) και η διαχείριση των πληροφοριών (information management) είναι πιθανές πηγές ανταγωνιστικότητας. Η καινοτομία, η διαχείριση της γνώσης και η ανάπτυξη των εσωτερικών τεχνολογικών ικανοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενισχύοντας τη δημιουργία βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος το οποίο αντικατοπτρίζεται στην καλύτερη θέση στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών. Η απόδοση της εταιρείας συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων, όπως η τεχνολογία και η στρατηγική συνεχούς ανάπτυξης και καινοτομίας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr