Νέα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

    Από: Startup Team

Πηγή: www.kathimerini.gr

To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης με τη διοργάνωση δύο νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης για αποφοίτους και επαγγελματίες στις εγκαταστάσεις του, στη Θεσσαλονίκη, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

«Βιώσιμες Στρατηγικές στις Τουριστικές Επιχειρήσεις» Το πρόγραμμα προσφέρει την εξειδικευμένη γνώση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και υλοποίηση εναλλακτικών αειφόρων επιχειρηματικών σχεδίων στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων που σχετίζονται με:

· τις αρχές των περιβαλλοντικών Επιστημών και της Βιώσιμης Ανάπτυξης,

· τα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις τουριστικές επιχειρήσεις,

· τα οικονομικά του περιβάλλοντος και τη περιβαλλοντική διαχείριση,

· τον εναλλακτικό τουρισμό

«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Το πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις κατάρτισης, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στην “Επιχειρηματικότητα στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον” και η δεύτερη στην “Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα”. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μία εξ αυτών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ακόλουθων στόχων:

· την απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων και βασικών αρχών που σχετίζονται με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,

· την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης και εκμετάλλευσης των κατάλληλων ευκαιριών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας,

· την επικαιροποίηση των τεχνικών γνώσεων σε θέματα τεχνολογιών αιχμής (διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές για φορητές συσκευές) και την εφαρμογή αυτών των γνώσεων στο πεδίο του e-Επιχειρείν,

· την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων που απαιτούνται για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου και την παροχή συμβουλευτικής.

Τα προγράμματα, συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών το κάθε ένα, θα διεξαχθούν μεταξύ 22 Απριλίου και 28 Μαΐου 2013 καθημερινά και μεταξύ των ωρών 17:00-22:00. Για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κρίνεται απαραίτητη η υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής έως τις 31/03/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα, τη διαδικασία εγγραφής, το κόστος συμμετοχής και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Ε. Κοντόπουλο (e.kontopoulos@ihu.edu.gr, τηλ. 2310807538) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.ihu.edu.gr .