Ερωτηματολόγιο – έρευνα: Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις

    Από: Startup Team

Η παρακάτω έρευνα είναι μέρος μίας  προσωπικής διπλωματικής εργασίας. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη ή θέλουν να υλοποιήσουν μία επιχειρηματική ιδέα.

H έρευνα που ακολουθεί αποτελεί μέρος της διπλωματικής μου εργασίας, στο πλαίσιο των σπουδών μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα σε συνάρτηση με την παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία. Θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε το προφίλ του Έλληνα επιχειρηματία, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στην κρίση.

Σε αυτή την προσπάθεια, η αντίληψη και οι απόψεις των ανθρώπων που επιχειρούν έχουν την μεγαλύτερη σημασία. Είτε έχετε ήδη ξεκινήσει την επιχειρηματική σας προσπάθεια, είτε έχετε βρει την επιχειρηματική σας ιδέα και είστε στη διαδικασία εκκίνησης, οι απαντήσεις σας θα βοηθήσουν στην συλλογή πολύτιμων πληροφοριών και ελπίζουμε στην συμβολή – έστω και στο ελάχιστο – προς την βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στην Ελλάδα.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα εδώ, English Version Here