Τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Της Αγγελίνας Τσακίρη

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ή εμπλεκόμενα μέρη ή κοινωνικοί εταίροι ή συμμέτοχοι είναι όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα αλληλεπιδρούν με την εκάστοτε επιχείρηση, επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της ή αντίστοιχα επηρεάζουν τις δράσεις της, διαμορφώνοντας έτσι ένα περιβάλλον μέσα και γύρω από το οποίο εκείνη δρα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι εργαζόμενοι, μέτοχοι, τράπεζες και προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, καταναλωτές, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, η επιστημονική κοινότητα και άλλα. Ουσιαστικά, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα μία επιχείρηση, γι αυτό και είναι τόσο σημαντικός ο διάλογος μαζί τους στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Όπως πολύ συχνά βλέπουμε μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο της ΕΚΕ προτάσσουν το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη ως κάτι πολύ σημαντικό για τις ίδιες και για τη βιωσιμότητά τους. Για να μπορεί μία επιχείρηση να έχει υγιή ανάπτυξη, είναι σημαντική η δημιουργία σχέσεων και ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να γίνει αυτό πρώτα πρέπει να καθοριστούν οι ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών, με άλλα λόγια να χαρτογραφηθούν ώστε να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός και στοχευμένος διάλογος μαζί τους.

Οι εταιρείες λοιπόν, πρέπει να γίνουν πιο εξωστρεφείς όσον αφορά τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να οικοδομηθεί και ο επιθυμητός διάλογος. Έτσι θα πρέπει να τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία σημαντικά για την υπευθυνότητά τους, όπως είναι οι εταιρικές αξίες και οι αρχές για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και σε στοιχεία που έχουν σχέση με όλο το εύρος της υπεύθυνης επιχειρηματικής τους λειτουργίας, μέσα από την προώθηση Κοινωνικών Απολογισμών. Στην ίδια κατεύθυνση, είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ανοιχτών ημερίδων και παρουσιάσεων, οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, καθώς και τα workshops, όπου στελέχη εταιρειών και ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συζητήσουν εκτενώς για τη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα της εταιρείας με βάση τον Κοινωνικό της Απολογισμό και να αποφασίσουν κατά πόσον αυτός καλύπτει ή όχι τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις προσδοκίες τους. Σκοπός είναι η αξιολόγηση, οι προτάσεις και η πρόληψη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr