Από το Burnout στο Burnin

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Ο όρος burnout αναφέρεται στην επαγγελματική εξουθένωση και πρόκειται για μια κλινικά τεκμηριωμένη ψυχοσωματική κατάσταση. Επαγγελματίες από διάφορους τομείς (π.χ. ψυχολογία, μάνατζμεντ κλπ.) παρέχουν λύσεις για όσους υποφέρουν από αυτήν την κατάσταση.

Το burnout είναι η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία τα άτομα δεν έχουν άλλη ενέργεια για να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά και αποδοτικά.Αισθάνονται μια γενικότερη κατάπτωση και δεν μπορούν να συνεισφέρουν πλέον σημαντικά στον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται. Κάποιες από τις επιπτώσεις του burnout είναι η συναισθηματική απάθεια, η έλλειψη παρακίνησης για περαιτέρω προσπάθεια, καθώς και η μειωμένη αφοσίωση/δέσμευση στους στόχους του οργανισμού. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερης άρνησης τόσο για την εργασία όσο και για την ίδια τη ζωή.

Όσοι αισθάνονται εξουθενωμένοι παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία τους με τους συναδέλφους, εκφράζοντας κυνικότητα και αρνητικότητα, έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση, καθώς νιώθουν ότι η απόδοσή τους μειώνεται (ακόμα κι αν αυτό είναι μονάχα στο μυαλό τους, όχι πάντα αληθές δηλαδή), ενώ δυσκολεύονται ακόμα και να σηκωθούν από το κρεβάτι να πάνε για δουλειά (ή να κάνουν το οτιδήποτε γενικά). Είναι χαρακτηριστικό, πως όταν εμφανίζονται σημάδια εξουθένωσης σε έναν χώρο εργασίας παρατηρείται αύξηση των απουσιών. Το burnout δεν είναι μακριά από την κατάθλιψη, ενώ έχει σοβαρές επιπλοκές τόσο για τη σωματική όσο και για την πνευματική μας υγεία και ισορροπία. Συνήθως, προκαλείται από ένα περιβάλλον με υψηλό άγχος και πίεση, καθώς και από υπερβολικό φόρτο εργασίας.

Το burnout μπορεί να αντιμετωπιστεί με τεχνικές διαχείρισης του στρες και με απομάκρυνση/εξάλειψη των αιτιών που το προκαλούν. Η εξουθένωση μπορεί να ελαφρυνθεί επίσης παίρνοντας κάποιες μέρες άδεια από τη δουλειά και κάνοντας άλλες ευχάριστες και χαλαρές δραστηριότητες. Ο εγκέφαλός μας στερεύει από ενέργεια λόγω των εργασιακών συνθηκών και δεν έχει χρόνο να αναπληρώσει αυτήν τη χαμένη ενέργεια. Γι’ αυτό η προσωρινή ολιγοήμερη απομάκρυνση από τη δουλειά είναι ένα πρώτο βήμα. Επόμενο βήμα είναι να αλλαχθεί το εργασιακό πλαίσιο (η αιτία). Οι ρόλοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι και σαφείς, ίσως και λιγότεροι απ’ ό,τι πριν, ενώ οι διαδικασίες πρέπει να επανεξεταστούν και να αναδιοργανωθούν, εάν καταστεί αναγκαίο. Το κακό σύστημα οργάνωσης αποτελεί συχνά παράγοντα δημιουργίας στρες και εξουθένωσης.

Ο όρος burnout αναφέρεται στην επαγγελματική εξουθένωση και πρόκειται για μια κλινικά τεκμηριωμένη ψυχοσωματική κατάσταση. Επαγγελματίες από διάφορους τομείς (π.χ. ψυχολογία, μάνατζμεντ κλπ.) παρέχουν λύσεις για όσους υποφέρουν από αυτήν την κατάσταση.

Το burnout είναι η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία τα άτομα δεν έχουν άλλη ενέργεια για να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά και αποδοτικά.Αισθάνονται μια γενικότερη κατάπτωση και δεν μπορούν να συνεισφέρουν πλέον σημαντικά στον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται. Κάποιες από τις επιπτώσεις του burnout είναι η συναισθηματική απάθεια, η έλλειψη παρακίνησης για περαιτέρω προσπάθεια, καθώς και η μειωμένη αφοσίωση/δέσμευση στους στόχους του οργανισμού. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερης άρνησης τόσο για την εργασία όσο και για την ίδια τη ζωή.

Όσοι αισθάνονται εξουθενωμένοι παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία τους με τους συναδέλφους, εκφράζοντας κυνικότητα και αρνητικότητα, έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση, καθώς νιώθουν ότι η απόδοσή τους μειώνεται (ακόμα κι αν αυτό είναι μονάχα στο μυαλό τους, όχι πάντα αληθές δηλαδή), ενώ δυσκολεύονται ακόμα και να σηκωθούν από το κρεβάτι να πάνε για δουλειά (ή να κάνουν το οτιδήποτε γενικά). Είναι χαρακτηριστικό, πως όταν εμφανίζονται σημάδια εξουθένωσης σε έναν χώρο εργασίας παρατηρείται αύξηση των απουσιών. Το burnout δεν είναι μακριά από την κατάθλιψη, ενώ έχει σοβαρές επιπλοκές τόσο για τη σωματική όσο και για την πνευματική μας υγεία και ισορροπία. Συνήθως, προκαλείται από ένα περιβάλλον με υψηλό άγχος και πίεση, καθώς και από υπερβολικό φόρτο εργασίας.

Το burnout μπορεί να αντιμετωπιστεί με τεχνικές διαχείρισης του στρες και με απομάκρυνση/εξάλειψη των αιτιών που το προκαλούν. Η εξουθένωση μπορεί να ελαφρυνθεί επίσης παίρνοντας κάποιες μέρες άδεια από τη δουλειά και κάνοντας άλλες ευχάριστες και χαλαρές δραστηριότητες. Ο εγκέφαλός μας στερεύει από ενέργεια λόγω των εργασιακών συνθηκών και δεν έχει χρόνο να αναπληρώσει αυτήν τη χαμένη ενέργεια. Γι’ αυτό η προσωρινή ολιγοήμερη απομάκρυνση από τη δουλειά είναι ένα πρώτο βήμα. Επόμενο βήμα είναι να αλλαχθεί το εργασιακό πλαίσιο (η αιτία). Οι ρόλοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι και σαφείς, ίσως και λιγότεροι απ’ ό,τι πριν, ενώ οι διαδικασίες πρέπει να επανεξεταστούν και να αναδιοργανωθούν, εάν καταστεί αναγκαίο. Το κακό σύστημα οργάνωσης αποτελεί συχνά παράγοντα δημιουργίας στρες και εξουθένωσης.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr