Το πραγματικό κόστος των συναλλαγών και πως να το εκμηδενίσετε

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Στο πρώτο μέρος, αναλύσαμε λεπτομερειακά το πραγματικό κόστος των συναλλαγών και τις δραματικές τους επιπτώσεις που μπορούν να μειώσουν την κερδοφορίας της κάθε επιχείρησης μέχρι και 82.5% αποτελώντας μια από τις βασικές αιτίες που πληθώρα επιχειρήσεων αποτυγχάνουν διεθνώς.

Επιγραμματικά είχα αναφερθεί σε πιθανές λύσεις για κάθε ένα από τα τέσσερα επιμέρους κόστη.

Στο δεύτερο μέρος, άνοιξα μια παρένθεση για να εξηγήσω τις πραγματικές αιτίες των συμπεριφορών μας σαν επιχειρηματίες ανεξαρτήτως πεδίου επιχειρηματικότητας, επιχειρησιακού περιβάλλοντος ή γεωγραφίας. Το έκανα για να συνδέσω την αιτιολογία με την προτεινόμενη λύση, μια λύση που βασίζεται στην κατάρριψη Θεσμικών Ακαμψιών μέσω της χρήσης κυμάτων θεσμικών λογικών.

Ή σε απλά ελληνικά πως να ξεφύγουμε από παλιές ξεπερασμένες ιδέες και να υιοθετήσουμε τις καινούριες δυναμικές (trends) αλλά στη σωστή αναλογία.

Ποιες είναι αυτές οι δυναμικές και πώς η κάθε μια μπορεί να επηρεάσει θετικά στην αλλαγή των συμπεριφορών μας;

Στο τέλος του ίδιου άρθρου υποσχέθηκα να γίνω πιο συγκεκριμένος και θα σας δείξω έναν τρόπο για τη συνολική επίλυση όλων ταυτοχρόνως των προβλημάτων. Χωρίς, λοιπόν, επιπλέον παρενθέσεις ιδού η συνολική λύση.

«ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»

Ο όρος είναι τόσο νέος που δεν υπάρχει ούτε στην αγγλική. Ο όρος που έρχεται πιο κοντά ήταν πολυδιάστατο ηλεκτρονικό συνεπειχειρείν (multidimensional digital virtual vertical integration or MDVVI).

Μην σας τρομάζει το βαρύγδουπο του όρου, γιατί όπως θα δούμε κατά βάση η ιδέα που το χαρακτηρίζει είναι πολύ απλή. Ας το αναλύσουμε, λοιπόν, να δούμε τη δυναμική του και την αποτελεσματικότητά του.

Κάθε επιχείρηση έχει τουλάχιστον ένα προμηθευτή και ένα πελάτη και εφόσον ο πελάτης δεν είναι ένας καταναλωτής αποτελεί ένα κρίκο τουλάχιστον μιας αλυσίδας τροφοδοσίας με την ευρεία έννοια (supply chain) και ταυτοχρόνως μιας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας (value chain).

Η πλειονότητα όλων των επιχειρήσεων σε όλο τον πλανήτη από το περίπτερο της γειτονιάς μέχρι την Coca Cola έχουν πολλαπλούς προμηθευτές, πολλαπλούς πελάτες και μετέχουν σε πολλαπλές αλυσίδες τροφοδοσίας και προστιθέμενης αξίας.

Με άλλα λόγια σε πολλαπλές αλυσίδες συμπλεκόμενων και αλληλεξαρτώμενων συμφερόντων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr