Αναγνωρίστε και χρησιμοποιήσετε τα δυνατά σας σημεία για επιτυχία στην επιχείρηση σας

    Από: Startup Team

Πηγή: www.businessmentors.gr

Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, η συμπεριφορά

Ο τρόπος που σκέφτεστε καθορίζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά σας. Για να πετύχετε τους στόχους σας και να έχετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση στην επιχείρηση σας, ένα σημαντικό βήμα είναι να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε και αξιολογείτε τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω σας.

Αναπτύξτε ένα θετικό τρόπο σκέψης

Η επιτυχία είναι βασικά τρόπος σκέψης που μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε την προοπτική σας:

Μέχρι τώρα Από εδώ και εμπρός
Σας απασχολούσε η επιβίωση Αναζητήστε την ευημερία
Γνωρίζατε μόνο ποιοι είστε και που ήσασταν Φανταστείτε ποιοι μπορείτε να γίνετε και που έχετε τη δυνατότητα να πάτε
Σκέφτεστε τις αδυναμίες σας Αναγνωρίστε τα δυνατά σας σημεία
Αναρωτιόσασταν & αναλύατε γιατί αποτύχατε Εστιάσετε σε όσα έχετε κατορθώσει & επαναλάβετε τις επιτυχημένες σας συνήθειες για να πετύχετε στο μέλλον
Προσπαθούσατε να αποφύγετε την αποτυχία Διεκδικήστε την επιτυχία που σας αξίζει
Πιστεύατε ότι μπορούσατε να πετύχετε βελτιώνοντας τα αδύναμα σας σημεία Ξέρετε ότι μπορείτε να πετύχετε εάν αξιοποιήσετε τα δυνατά σας σημεία

‘Είσαι ένας ζωντανός μαγνήτης. Όσα έλκεις στη ζωή σου είναι σε αρμονία με τις κυρίαρχες σκέψεις σου’.

Brian Tracy

Αυτή η αλλαγή σκέψης και προοπτικής, που βασίζεται στη Θετική Ψυχολογία, μπορεί να σας υποστηρίξει να αναπτυχθείτε και να πετύχετε τους στόχους σας. Η φιλοσοφία Δυνατών Σημείων πηγάζει από την πεποίθηση ότι το άτομο κερδίζει περισσότερα όταν χτίζει στα ταλέντα και τα δυνατά του σημεία και τα χρησιμοποιεί συχνά στη ζωή του παρά  όταν κάνει προσπαθεί να βελτιώσει τα αδύναμα του σημεία.

Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία; Πριν συνεχίσετε, σκεφτείτε για λίγο ποια είναι τα δυνατά σας σημεία, τα γνωρίζετε, πως το ξέρετε ότι είναι αυτά, πότε και πως τα χρησιμοποιείτε για να πετύχετε τους στόχους σας, προσωπικούς και επαγγελματικούς; Πως τα αξιολογείτε;

Όλοι έχουμε ταλέντα

Ας δούμε την έννοια του ταλέντου και τη σχέση που έχει με τα δυνατά σημεία.

Ταλέντο είναι μία προδιάθεση που έχουμε, ο φυσικός τρόπος που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε, κάτι που το κάνουμε και το επαναλαμβάνουμε αποτελεσματικά. Είναι ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, βλέπουμε τον κόσμο. Είναι συνήθειες, συμπεριφορές ή πεποιθήσεις μας που οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητες μας.

Τα ταλέντα μας είναι  αυθεντικές πτυχές του εαυτού μας, αντιπροσωπεύουν τη μοναδικότητα μας σαν άτομα μέσα από την ικανότητα μας να τα συνδυάζουμε και να τα χρησιμοποιούμε. Συνδέονται άμεσα με την απόδοση μας και με τα πράγματα που πετυχαίνουμε και μας βοηθούν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες μας, να αποδώσουμε αποτελεσματικά όχι μόνο μία φορά αλλά επανειλημμένα σε διαφορετικές καταστάσεις και να έχουμε όχι καλή αλλά άριστη απόδοση τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή μας.

Ποια είναι τα ταλέντα σας;

Τι μαθαίνετε με ευκολία στη δουλειά σας;

Για ποιο λόγο παίρνετε συγχαρητήρια;

Τι αρέσει στους συναδέλφους σου περισσότερο σε εσάς;

Τι σας ενθουσιάζει;

Τι είναι κάτι που επιτύχατε για το οποίο είστε υπερήφανοι;

Τι σας έρχεται φυσικά, χωρίς μεγάλη προσπάθεια;

Όλοι μπορούμε να καλλιεργήσουμε τα ταλέντα μας

Τι σχέση έχουν τα ταλέντα με τα δυνατά σημεία; Είναι η βάση τους.

Μπορούμε να εξελίξουμε τα φυσικά μας ταλέντα σε δυνατά σημεία εάν τα καλλιεργήσουμε και τα εμπλουτίσουμε, εάν μαθαίνουμε νέα πράγματα, εάν αποκτήσουμε και εξασκήσουμε νέες δεξιότητες, εάν αποκτήσουμε εμπειρία (Clifton and Harter, 2003).

Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζουμε, να κατανοούμε, να καλλιεργούμε και να αξιοποιούμε τα ταλέντα μας γιατί εάν δεν το κάνουμε πάνε χαμένα.

Βλέπουμε εδώ σχηματικά πως μπορεί το ταλέντο να γίνει δυνατό σημείο.

Στο ταλέντο, την προδιάθεση που έχουμε, επενδύουμε, κάτι που απαιτεί προσπάθεια, και έτσι το αναπτύσσουμε σε δυνατό σημείο.

Η επένδυση ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ το ταλέντο! Περιλαμβάνει το χρόνο εξάσκησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων & την συσσώρευση της γνώσης.

Τα δυνατά μας σημεία πηγάζουν από τα έμφυτα ταλέντα που έχουμε. Τα δυνατά μας σημεία μας βοηθούν να έχουμε υψηλή απόδοση, σχεδόν άριστη, συνέχεια σε ότι κάνουμε (Clifton et al., 2006; Clifton and Harter, 2003). Είναι η εξέλιξη μίας

προδιάθεσης που έχουμε σαν άτομα, ενός ταλέντου μας. Είναι ο συγκεκριμένος τρόπος που συμπεριφερόμαστε, που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε. Ο τρόπος αυτός είναι αυθεντικός, είναι ΕΜΕΙΣ. Τα δυνατά μας σημεία μας βοηθούν να αποδίδουμε πολύ καλά συνεχώς και μας δίνουν ενέργεια. Μας υποστηρίζουν σε ότι κάνουμε. Για να τα πετύχουμε όμως όλα αυτά πρέπει να καλλιεργούμε τα ταλέντα μας μαθαίνοντας νέα πράγματα, αποκτώντας νέες δεξιότητες και εξασκώντας τα για να αποκτήσουμε εμπειρία (Linley, 2008: 9).

Παραδείγματα δυνατών σημείων είναι η Αυθεντικότητα, Περιέργεια, Ταπεινότητα, Υστεροφημία, Προσωπική Ευθύνη, Υπερηφάνεια, Ανιδιοτέλεια, Σκοπός, η Επεξήγηση, Ανατροφοδότηση, Ακρόαση, Αφήγηση και Χιούμορ, η Περιπέτεια, Ανάκαμψη, Αλλαγή, Ανταγωνισμό, Θέληση, Ανάπτυξη, Βελτίωση, Επιμονή, Δημιουργία σχέσεων, Συναισθηματική γνώση, Χτίσιμο αυτοεκτίμησης, Πειθώ, η Λεπτομέρεια, Καινοτομία, Κρίση, Σχεδιασμό, Στρατηγική νόηση, Κριτική σκέψη κλπ. (Linley et al., 2010).

Τελικά, ποια είναι τα δυνατά σας σημεία;  Απόδοση- σε τι είστε καλός/η;

Χρήση- πόσο συχνά κάνετε αυτή τη  δραστηριότητα;

Ενέργεια– πως αισθάνεστε όταν κάνετε αυτήν τη δραστηριότητα, αντλείτε ενέργεια;

Η καλή απόδοση από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι χρησιμοποιείτε ένα δυνατό σας σημείο: για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και τα άλλα δύο στοιχεία- συχνή ΧΡΗΣΗ και ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Για να πείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα δυνατό σας σημείο, για παράδειγμα την επικοινωνία με τους άλλους, θα πρέπει να το κάνετε συχνά, όχι μόνο μία φορά. Επίσης, όταν επικοινωνείτε με τους άλλους θα πρέπει να αντλείτε ΕΝΕΡΓΕΙΑ, να θέλετε να το επαναλάβετε καθώς αισθάνεστε ότι έχετε κατορθώσει κάτι σημαντικό κάνοντας αυτό στο οποίο είστε καλοί.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα δυνατό σας σημείο αισθανόσαστε ολοκληρωμένοι, έχετε αυτοπεποίθηση και είστε υπερήφανοι για τον εαυτό σας, πιο αφοσιωμένοι στην εργασία σας και αποδίδετε καλύτερα ενώ εστιάζετε πάντα στην επίτευξη των στόχων σας.

Τα δυνατά σημεία είναι δυναμικά, θέλουν κρίση και μέτρο

Η χρήση των δυνατών σας σημείων είναι δυναμική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι όταν αλλάζει μία κατάσταση, αλλάζουν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες σας. Έτσι, θα πρέπει να αλλάξετε ίσως και εσείς και να χρησιμοποιήσετε άλλα δυνατά σας σημεία ή άλλους συνδυασμούς δυνατών σημείων για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση.

Αυτό που πρέπει πάντα να προσέχετε είναι να βρείτε τη χρυσή τομή, να χρησιμοποιείτε τα δυνατά σας σημεία με μέτρο, ούτε πολύ-ούτε λίγο. Εάν ένα δυνατό σας σημείο είναι η ειλικρίνεια, σκεφτείτε την περίπτωση που πρέπει να πείτε σε φίλο ή φίλη σας ότι αυτό που φοράει δεν του πηγαίνει ενώ ετοιμάζεται να πάει σε μία σημαντική συνέντευξη!

Οι πραγματικές καταστάσεις στη ζωή, δε συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης για τα δυνατά σημεία. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας:

 • τη σχετικότητα: Τι απαιτεί μία συγκεκριμένη κατάσταση; Συγκεκριμένα άτομα; Κουράγιο, ειλικρίνεια, εμπάθεια, δικαιοσύνη ή κάποιο άλλο δυνατό σημείο;
 • τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο δυνατά σημεία: πρέπει να είμαι ειλικρινής ή ευγενικός για να μην πληγώσω τον άλλο; Πρέπει να είμαι επιεικής ή δίκαιος όταν αξιολογώ την απόδοση κάποιου;
 • την ακρίβεια που χρειάζεται για να γίνουν τα δυνατά σημεία συγκεκριμένη πράξη. Πως ακριβώς μπορώ να είμαι δίκαιη όταν βαθμολογώ την απόδοση δύο εργαζομένων; Ποια είναι η ευγενική απάντηση στην ερώτηση του φίλου ή της φίλης μου για την εμφάνιση του/της; Χρειάζεται φαντασία και αντίληψη για να μεταφραστεί η ευγένεια σε πράξη σε μία συγκεκριμένη κατάσταση.

Έτσι λοιπόν, τα δυνατά σημεία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σχέση με μία συγκεκριμένη κατάσταση, δυναμικά και ευέλικτα σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουν με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές καταστάσεις, συνδυαστικά με άλλα δυνατά σημεία του ίδιου ατόμου ή των συνεργατών του, προσεκτικά όταν το ένα αντικρούει το άλλο.

Τέλος, κάθε φορά θα πρέπει να αποφασίζετε πως θα τα χρησιμοποιείτε με συγκεκριμένο τρόπο σε μία κατάσταση με κάποιον άνθρωπο ώστε να τα χρησιμοποιείτε σωστά, να τα χρησιμοποιείτε με φρόνηση.

Τι γίνεται με τα αδύναμα σημεία;

Τα αδύναμα σημεία είναι εμφανή όταν η απόδοση σας δεν είναι καλή και όταν αυτό που κάνετε δε σας δίνει ενέργεια. Τα αδύναμα σημεία παρεμβάλλονται στην ικανότητα σας να αποδώσετε στο μέγιστο, σας παραπέμπουν σε ό,τι δεν κάνετε καλά και φρενάρουν τη μέγιστη απόδοση σας.

Μπορείτε να τα αναπτύξετε τόσο ώστε να μη μπαίνουν εμπόδιο στην απόδοση σας αλλά δε θα γίνουν δυνατά σημεία, θα φτάσουν μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Μία λύση σε αυτό είναι να χρησιμοποιήσετε τα δυνατά σας σημεία για να καλύψετε το κενό ή να συνεργαστείτε με άλλα άτομα που έχουν ως δυνατά σημεία αυτά που εσείς έχετε ως αδύναμα.

Σαν επίλογο….

Όλοι έχουμε δυνατά σημεία

Μόνο ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ από εμάς όμως γνωρίζει τα δυνατά του σημεία και ξέρει πώς να τα χρησιμοποιεί στη ζωή ή τη δουλειά του για να αποδίδει όσο καλύτερα μπορεί τις περισσότερες φορές και να πετυχαίνει τους στόχους του. Οι περισσότεροι από εμάς ίσως χρησιμοποιούμε τα δυνατά μας σημεία μερικές φορές, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, γίνεται τυχαία. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι να χρησιμοποιούμε τα δυνατά μας σημεία όχι μία φορά, όχι μερικές φορές, αλλά τις ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ.

Έτσι λοιπόν μπορείτε  να βελτιώσετε την απόδοση σας:

 • Εστιάστε σε ό,τι υπάρχει μέσα σας- αναγνωρίστε τα ταλέντα σας
 • Καλλιεργήστε τα με γνώσεις και δεξιότητες –επενδύστε ενέργεια & προσπάθεια για να γίνουν δυνατά σημεία
 • Εξετάστε τι κάνετε καλά & συχνά- επιβεβαιώστε τα δυνατά σας σημεία ρωτώντας και τους άλλους
 • Εξετάστε τι σας δίνει ενέργεια –ρωτήστε τον εαυτό σας
 • Χρησιμοποιήστε τα δυνατά σας σημεία σε νέες καταστάσεις
 • Συνδυάστε τα δυνατά σας σημεία με των άλλων
 • Αξιολογήστε  πως χρησιμοποιείτε τα δυνατά σας σημεία
 • Να έχετε πάντα μέτρο στη χρήση τους

Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα

Μάρτιος 2013