Aephoria.net: Ένα πρότυπο πρόγραμμα ανάπτυξης “πράσινων” startups

    Από: Startup Team

Πηγή: www.bankwars.gr

Μια καινούρια πρωτοβουλία που ακούει στο όνομα Aephoria.net παρουσιάστηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου στην αίθουσα “Κοινωνία” της ΜΚΟ “Οργάνωση Γη”.

Το Aephoria.net αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα εκκίνησης και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Αποτελεί μια πρωτοβουλία της περιβαντολλογικής ΜΚΟ Οργάνωση Γηπου εκπροσωπεί ο κ. Πέτρος Κόκκαλης, ενώ για την υλοποίησή του συνεργάζεται με τον κ. Νίκο Βερβερίδη από το ελculture, μια δημοφιλή πλατφόρμα για τον σύγχρονο πολιτισμό στην Ελλάδα και το υπό διαμόρφωση Ίδρυμα Κ2 που εκπροσωπεί  ο κ. Κωνσταντίνος Κορλέτης. Το τελευταίο σκοπεύει στη δημιουργία μίας ενημερωμένης και αλληλέγγυας ανθρώπινης κοινότητας που υποστηρίζει πάσχοντες από την ασθένεια του καρκίνου.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το Aephoria.net. έχει ως στόχο την στήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών με στόχο την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της πράσινης οικονομίας/ανάπτυξης.

Τα στάδια του Aephoria.net

Τα στάδια του ολοκληρωμένου προγράμματος του  Aephoria.net είναι τέσσερα:

  1. Κάλεσμα για νέες ιδέες/συμμετοχή: H πρόσκληση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και η υποβολή τους γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του aephoria.net.
  2. To Σπορείο: Οι ομάδες που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, υποστηρίζονται κατάλληλα από την ομάδα του aephoria.net ώστε να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχειρηματική πρόταση ώστε να είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση ενώπιον σχετικής επιτροπής (στάδιο 3)
  3. Παρουσίαση των προτάσεων ενώπιον ειδικής επιτροπής: Σε σχετική ημερίδα/εκδήλωση γίνεται παρουσίαση όλων των προτάσεων. Επιλέγονται οι καλύτερες για υπαγωγή στην κοιτίδα ανάπτυξης από επιτροπή ειδικών (φορείς του δικτύου, υποστηρικτές και σύμβουλοι)
  4. Ένταξη στην κοιτίδα (το «Φυτώριο»): Στις ομάδες που τελικά θα επιλεγούν, παρέχονται:
  • Κατάλληλη υποδομή: Παροχή χώρου εργασίας με βασικό εξοπλισμό και ευρυζωνική σύνδεση
  • Κατάρτιση: Χρηματοικονομικός σχεδιασμός, άναπτυξη προϊόντος, εταιρική παρουσίαση, σχεδιασμός εταιρικής στρατηγικής, βοήθεια στη δημιουργία εταιρικού σχήματος, ενημέρωση για τις δυνατοτήτες χρηματοδότησης και προγραμμάτων επιδότησης και συνδρομή στην προσπάθεια εξέυρεσης αναπτυξιακών κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές ή/και εταιρίες
  • Υπηρεσίες: Συνδρομή στην προσπάθεια δικτύωσης στην αγορά (συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές) παροχή οικονομικών συμβούλων, νομική προστασία, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, mentoring, (Ανάθεση κάθε startup σ’ ένα μέντορα που υποστηρίζει την ιδέα), συνολική επικοινωνία

Οι επιλεχθείσες startups από την μεριά τους υποχρεούνται να προβούν στην ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ώστε  ώστε να ενταχθούν στην κοιτίδα και να παραμείνουν σ’ αυτή για χρονικό διάστημα 6 μηνών κατ’ ελάχιστον όπου θα παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα της Aephoria.net. Από την μεριά του, το Aephoria.net θα έχει δικαίωμα συμμετοχής  – με ποσοστό μέχρι 6% – στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία στην αρχική της αποτίμηση.

Τέλος, όσον αφορά στους υποστηρικτές του Aephoria.net, θα μπορούν αν το επιθυμούν να έχουν συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των ιδεών αλλά και στην ανάπτυξη των ίδιων των startups ενώ ως υποστηρικτές θα έχουν μια ετήσια οικονομική συμβολή για την λειτουργία του Aephoria.net.

Της Ελένης Νάτση