Έτοιμα Business Plans για Νέους Επιχειρηματίες

    Από: Startup Team

Πηγή: www.kemel.gr

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΕΛ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ.

Όταν πρωτοξεκίνησε η ιδέα των έτοιμων, εικονικών Business Plans στον νευραλγικό πρωτογενή Αγροτικό τομέα, είχαμε 3 βασικούς στόχους
Ο πρώτος, ήταν η παρουσίαση Business Plans με έμφαση στο πλάνο Marketing και Επικοινωνίας, προκειμένου να αναδείξουμε την μεθοδολογία και σημαντικότητα του Marketing στην πορεία μιας Αγροτικής Επιχείρησης.
Ο δεύτερος ήταν να παράσχουμε κατά το δυνατόν αξιόπιστες, επίσημες πηγές πληροφόρησης, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι συχνά κυκλοφορούν διαφορετικές και αντικρουόμενες θέσεις απόψεις και κυρίως υποσχέσεις στα Μαζικά Μέσα και στο διαδίκτυο, σχετικά με κερδοφόρες καλλιέργειες με ελάχιστο κόπο και επένδυση.
Ο τρίτος στόχος ήταν να λειτουργήσουν σαν έναυσμα, προκειμένου να αναδειχθούν στρατηγικές προσεγγίσεις, οι οποίες εφαρμοζόμενες σε ευρεία κλίμακα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παροχή προστιθέμενης αξίας στους καλλιεργητές, από την ολοκληρωμένη διαχείριση των προϊόντων τους, από το χωράφι στο ράφι.

Ξεκινήσαμε με τα σαλιγκάρια

Ξεκινήσαμε με τα σαλιγκάρια, και σύντομα, ακόμη και όταν είμαστε στο στάδιο του Desk Research, είδαμε πως υπήρχε πολύς θυμός , ένταση και αλληλοκατηγορίες, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και την απόδοση κατά τύπο καλλιέργειας, όπως επίσης και αντικρουόμενες απόψεις πρώην και νύν καλλιεργητών και τυποποιητών σχετικά με την δυνητική κερδοφορία μιας καλλιέργειας
Μια επίσκεψη στο Internet και την σχετική αρθογραφία με απόψεις σχετικά με τις αποδόσεις κατά τύπο καλλιέργειας, και σύγκριση των διεθνών με ελληνικά sites, είναι ενδεικτική της κατάστασης.
Έτσι αποφασίσαμε στο ενδεικτικό «εικονικό» πλάνο του ΚΕΜΕΛ να αντλήσουμε πληροφορίες, κυρίως από επίσημες πηγές για την σαλιγκαροκαλλιέργεια, και στο συμβολαιακό μέρος, να χρησιμοποιήσουμε υπόδειγμα πραγματικού συμβολαίου, από μία μόνο εταιρεία, ευρύτερα γνωστής, χωρίς αυτό να σημαίνει και προτίμηση στο συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας ή την συγκεκριμένη εταιρεία.
Το Μάρκετινγκ και το Οικονομικό βασίστηκε σε σκέψεις, θέσεις και εκτιμήσεις των μελών του ΚΕΜΕΛ που επιμελήθηκαν λόγω σχετικής εμπειρίας.

Εκτροφή Σαλιγκαριών

Στην συνέχεια σκεφθήκαμε πως θα ήταν καλύτερα να μην ξεκινήσουμε την προσπάθεια αναρτώντας Επιχειρηματικό Σχέδιο από ένα μόνο είδος εξειδικευμένης καλλιέργειας

Στην συνέχεια σκεφθήκαμε πως θα ήταν καλύτερα να μην ξεκινήσουμε την προσπάθεια αναρτώντας Επιχειρηματικό Σχέδιο από ένα μόνο είδος εξειδικευμένης καλλιέργειας, και μάλιστα συμβολαιακής, αλλά να εντάξουμε και ένα δεύτερο αγροτικό προϊόν, και συγκεκριμένα τα Μύρτιλλα ή Blueberries που αν και είναι σχεδόν άγνωστα στην χώρα μας, έχουν μπει στην καθημερινή δίαιτα πολλών προηγμένων χωρών, λόγω γεύσης και κυρίως ευεργετικών αντιοξειδωτικών κλπ. ιδιοτήτων, και παράλληλα η καλλιέργεια blueberries ή berries γενικότερα, ανοίγει νέους δρόμους σε νέους αγρότες.

Στόχος μας δεν είναι να παρουσιάσουμε ένα υπόδειγμα, ή ένα ιδανικό Επιχειρηματικό Πλάνο, εξ’ άλλου κάθε πλάνο διαφέρει ανάλογα με τις ικανότητες, δυνατότητες, γνώσεις και δημιουργικότητα του ή της ομάδας επιχειρηματιών που θα κληθούν να το υλοποιήσουν

Είναι προφανές, πως μιλάμε για εικονικά, υποδείγματα Business Plans, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιοι νέοι, εν δυνάμει επιχειρηματίες, προκειμένου να καταλήξουν στην δική τους εξειδικευμένη και διαφοροποιημένη προσέγγιση, ανάλογα π.χ.με την στόχευση και εστίαση σε μαζικές ή niche αγορές, τον προσανατολισμό ή όχι σε αγορές του εξωτερικού, την επιλογή Selling Proposition κλπ.
Ένα είναι πάντως γεγονός …. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο ενθουσιασμός, η συνεχής εγρήγορση, η πελατοκεντρική φιλοσοφία και προσέγγιση, ένα σωστό business plan, και κυρίως σκληρή δουλειά.

Καλλιέργεια Μυρτίλλων

Επίσης ευθύς εξαρχής θα θέλαμε να τονίσουμε πως κάθε ένα από τα συγκεκριμένα δείγματα Επιχειρηματικών Σχεδίων που αναρτώνται στον ιστότοπο του ΚΕΜΕΛ

Επίσης ευθύς εξαρχής θα θέλαμε να τονίσουμε πως κάθε ένα από τα συγκεκριμένα δείγματα Επιχειρηματικών Σχεδίων που αναρτώνται στον ιστότοπο του ΚΕΜΕΛ, συνιστά μια ενδεικτική, επιχειρηματική προσέγγιση, στα πλαίσια της αφιλοκερδούς και εθελοντικής υποστήριξης από το ΚΕΜΕΛ εν δυνάμει και νέων επιχειρηματιών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παρακίνηση ή υποκίνηση ή προτροπή στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης βασισμένης σ’ αυτό. Σε καμμία περίπτωση οποιαδήποτε πληροφορίαπρόταση που εμπεριέχεται σε αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σαν μέσο επίτευξης συγκεκριμένων επιχειρηματικών ή επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη. Κάθε υποψήφιος επιχειρηματίας ή επενδυτής θα πρέπει να προβεί στην ατομική, δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίαςπρότασης παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. Ειδικότερα δε, κάθε επιχειρηματίας ή επενδυτής θα πρέπει να προβεί στην ατομική, δική του αξιολόγηση του ρίσκου που εμπεριέχει η συγκεκριμένη επένδυση που αναλαμβανει και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η κερδοφορία ή οι αποδόσεις του ως άνω επιχειρηματικού σχεδίου. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό. Το ΚΕΜΕΛ και τα μέλη του ατομικά δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριώνπροτάσεων αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν πληροφορίες και γνώσεις που αποκτήθηκαν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία και μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Το ΚΕΜΕΛ ως σωματείο και τα μέλη του ατομικά ουδεμίαν ευθύνη φέρουν έναντι οποιουδήποτε αποδέκτη ή και τρίτων για την εκ μέρους τους, ανεξαρτήτως τρόπου και μεθόδου, υλοποίηση του συγκεκριμένου δείγματος Επιχειρηματικού Σχεδίου. Σε καμμία περίπτωση οι πληροφορίες και τυχόν συμβουλές που παρέχονται σε αυτό το δείγμα Επιχειρηματικού Σχεδίου , υποκαθιστούν αντίστοιχες υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται από επαγγελματίες συμβούλους, ή άλλα φυσικά, νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, δημόσιους και μη, ημεδαπούς ήκαι αλλοδαπούς. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή διανομή από οποιονδήποτε του συγκεκριμένου δείγματος Επιχειρηματικού Σχεδίου που δεν περιλαμβάνει και το κείμενο της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.»