Εκπαίδευση και τον Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Αναπηρία

    Από: Startup Team

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάρτισης Erasmus+, της Δράσης ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος «Ανάπτυξη Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΕΚ και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ατόμων με Αναπηρία». Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, προσωπικό της ΕΕΚ (εκπαιδευτές ΕΕΚ, σύμβουλοι σταδιοδρομίας και διαχειριστές προγραμμάτων ΕΕΚ), εκπαιδεύτηκε και καταρτίστηκε στο Κέντρο Ανάπτυξης και Κατάρτισης ΜΒΜ του Ηνωμένου Βασιλείου, σε θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης σε άτομα με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το καταρτισμένο προσωπικό ΕΕΚ θα μεταφέρει τις εμπειρίες του σε ότι φορά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσα από το σχεδιασμό φιλόξενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος & καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ. Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση στρατηγικών επικοινωνίας και παροχής εξειδικευμένων επιλογών για την προσαρμογή του περιβάλλοντος ΕΕΚ στις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευομένων.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων

  • «Ανάπτυξη Καινοτόμων Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές με ειδικές ανάγκες». Μιχάλης Τριανταφύλλου, Νόμιμος Εκπρόσωπος Κε.Δι.Βι.Μ2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • Εξειδίκευση και Επαγγελματική αποκατάσταση. Τάσος Γούσιος Υπεύθυνος Μάρκετινγκ Κε.Δι.Βι.Μ2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • Η ψυχοκοινωνική προσέγγιση της κατάρτισης ατόμων με αναπηρία. Ολυμπία Καλαμπαλίκη, Ψυχολόγος, MSc.