Ολοκληρώθηκε το μητρώο καταγραφής ελληνικών startups – Τι πρέπει να γνωρίζετε

    Από: Startup Team
πηγή: fortunegreece.com

Σκοπός του μητρώου είναι να διατίθεται αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες υπηρεσίες από τις παραπάνω δομές.

Στη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας δημιουργείται για πρώτη φορά το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Startups) προχώρησαν το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Σκοπός του μητρώου είναι να διατίθεται αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες υπηρεσίες από τις παραπάνω δομές.

Στόχοι του μητρώου είναι οι εξής::

Η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα.

Η δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους, βάσει κριτηρίων.

Η αξιολόγηση των δομών από τους χρήστες.

Σε πρώτο στάδιο, καλούνται οι δομές, όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν.

Σε επόμενο στάδιο, οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μία σειρά παραμέτρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δημιουργείται, για πρώτη φορά, μία ολοκληρωμένη αποτύπωση τόσο των Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ, παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
fortunegreece.com