Νέες δράσεις €1 δις για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Κομβική θέση στο νέο ΕΣΠΑ καταλαμβάνει ο τομέας της έρευνας και η σύνδεση του με την επιχειρηματικότητα και την αγορά. Σε αυτήν τη λογική, στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έχουν δεσμευθεί ήδη κονδύλια, συνολικού ύψους €1 δις, τα οποία πρόκειται να στηρίξουν δράσεις, που συνδέουν την έρευνα με την επιχειρηματικότητα.

Κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ για τη στήριξη της καινοτόμου δυναμικής επιχειρηματικότητας και των νέων ερευνητών

Όπως διευκρίνισε ο Υφυπουργός Οικονομίας, κ. Α. Χαρίτσης, το πλέγμα δράσεων που προωθούνται, στοχεύει, μεταξύ άλλων και στην ανάσχεση της τάσης φυγής των νέων επιστημόνων. Σε ομιλία του, σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Χαρίτσης εξήγησε ότι οι νέες δράσεις κινούνται σε τρεις άξονες: την ενίσχυση της νέας, δυναμικής επιχειρηματικότητας, τη στήριξη των νέων ερευνητών και ερευνητριών, τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις δράσεις για την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, και ιδιαίτερα στις δράσεις ενίσχυσης των επενδύσεων στην έρευνα και την τεχνολογία:“Από το νέο ΕΣΠΑ έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δις για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, με τους εξής επιμέρους στόχους: την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, τη δημιουργία επιχειρήσεων από ομάδες ερευνητών, τη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών της χώρας”, ανέφερε ο Υφυπουργός.

Προγράμματα
Συνολικά €1 δις (ΕΠΑνΕΚ) θα κατευθυνθεί σε έργα για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Όπως εξήγησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οι βασικοί στόχοι είναι η ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (€848,67 εκατ.) και η αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών (€203,94 εκατ.). Ήδη, σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, έχουν εξειδικευτεί δράσεις δημόσιας δαπάνης περίπου €0,5 δις (50% της δημόσιας δαπάνης του τομέα).

Από αυτές έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις ύψους €113,4 εκατ., όπως: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας (€73 εκατ.), Δράση στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (€31,86 εκατ.). Έχει, επίσης, προδημοσιευτεί η εξόχως σημαντική Δράση “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”, που ενισχύει τη σύμπραξη επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, αλλά και μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων  για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία (συνολικός προϋπολογισμός €370 εκατ., δημόσια δαπάνη €280 εκατ.).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr