Ευκαιρίες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες “βλέπουν” οι νέες επιχειρήσεις

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

“Παράθυρο” επιχειρηματικής ευκαιρίας στον τομέα των χρηματοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας που συνδέεται με αυτές, “βλέπουν” οι νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, οι νέες ελληνικές εταιρείες αξιολογούν τη γεωγραφική θέση και το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, ως τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, ενώ δεν θεωρούν τόσο σημαντικό το χαμηλό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού.

Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά σε 2 με 5 χρόνια, αναμένουν οι επιχειρηματίες του δικτύου της Endeavor στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις ίδιες τις εταιρείες, η ασταθής φορολογική πολιτική αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, περισσότερο από το ύψος της φορολογίας, ενώ η γραφειοκρατία θεωρείται, επίσης, κυρίαρχος ανασταλτικός παράγοντας. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα έρθει σε τουλάχιστον 2-5 χρόνια από σήμερα.

Την παραπάνω εικόνα περιέγραψε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Endeavor Greece – μέλος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας Endeavor – Χάρης Μακρυνιώτης, συνοψίζοντας τη θεώρηση που έχουν οι Έλληνες επιχειρηματίες – μέλη του δικτύου για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. Ο κ. Μακρυνιώτης εκτίμησε ότι, σήμερα, παρά τις όποιες δυσκολίες, η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες για επενδύσεις, οι οποίες θα αποδώσουν σε ορίζοντα 2 έως 5 ετών.

Κάνοντας έναν απολογισμό της τετραετούς παρουσίας της Endeavor στην ελληνική αγορά, ο ίδιος τόνισε ότι, από το 2012 έως σήμερα, στο δίκτυο έχουν ενταχθεί 21 ελληνικές εταιρείες, μετά από αξιολόγηση 850 συνολικά επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους είναι €236 εκατ. και απασχολούν άμεσα και έμμεσα 11.900 εργαζόμενους, με το 80% των θέσεων αυτών να είναι εκτός Αθηνών, στηρίζοντας την ελληνική περιφέρεια.

Θέσεις εργασίας
Οι εταιρείες αυτές, κατά την περίοδο 2012-2016, έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους κατά 114%, ενώ μετά από την ένταξή τους στο δίκτυο Endeavor παρουσιάζουν, κατά μέσο όρο, αύξηση της απασχόλησης κατά 57%. Ο κύκλος εργασιών τους, αυξήθηκε κατά 131% για το ίδιο διάστημα, ενώ πέτυχαν -κατά μέσο όρο – αυξήσεις του κύκλου εργασιών κατά 60% μετά από την ένταξή τους στην Endeavor.

Οι εταιρείες της Endeavor Greece έχουν πολύ έντονη παρουσία στο εξωτερικό, καθώς εξάγουν ή έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε 96 χώρες. Επιπλέον, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα έχουν καταφέρει να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια συνολικού ύψους €96,5 εκατ. ευρώ, με σημαντική συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από το εξωτερικό.

 

H Endeavor μέσω ενός δικτύου περισσότερων από 1.000 επιλεγμένων επιχειρηματιών και 3.000 μελών και στρατηγικών συνεργατών διεθνώς, προσφέρει στήριξη στους επιχειρηματίες σε τρεις, κυρίως, άξονες: πρόσβαση σε αγορές, πρόσβαση σε δανειοδότηση μέσω της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα και επένδυση μέσω ενός ισχυρού διεθνούς δικτύου επενδυτών και στρατηγική καθοδήγηση για θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Branding και Επικοινωνίας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr