Πως να εντάξετε την εκδήλωσή σας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epixeiro.gr

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι μια εκστρατεία την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη τη Ευρώπη. Φέτος, θα πραγματοποιηθεί στις 25-30 Νοεμβρίου 2013.

Η εν λόγω εκστρατεία πραγματοποιείται σε 37 χώρες, έτσι ώστε οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες.

Οι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί να έχουν τη μορφή ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαγωνισμών κ.λπ. διοργανώνονται από επιχειρηματικούς συνδέσμους, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και δίνουν τη δυνατότητα στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ενημερωθούν για οτιδήποτε νεότερο αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να εξελιχτούν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων να ασχοληθούν με το επιχειρείν. Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Εάν ενδιαφέρεστε να διοργανώσετε κάποια σχετική εκδήλωση και να την εντάξετε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ, θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας παλαιών και νέων επιχειρήσεων και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη διαθέσιμη στήριξη που μπορούν να λάβουν. Επίσης, η εκδήλωση μπορεί να είναι τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διασυνοριακή σε περίπτωση που συμμετέχουν τουλάχιστον δύο γειτονικές χώρες.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εκδήλωσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης την 30η Νοεμβρίου 2013.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει νακαταχωρήσετετην εκδήλωσή σας ηλεκτρονικά εδώ.

και στη συνέχεια, εάν αυτή εγκριθείαπό τον εθνικό εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ και να δείτε την εκδήλωσή σας δημοσιευμένη στο χάρτη όλων των Ευρωπαϊκών εκδηλώσεων.