Έρευνα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’SoVETSocial entrepreneurship as an alternative for young unemployed’’διεξάγει έρευνα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Κύριος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Με βάση την έρευνα που θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλους τους εταίρους του έργου, θα αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15 έως 29 χρονών που δε βρίσκονται στην εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, είναι ανώνυμο και ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 4 λεπτά.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι 24/11/2016.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr