Εκδήλωση: Re-Inventing Tech Entrepreneurship

    Από: Startup Team

Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ), η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) και ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) προχωρούν στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός εντατικού προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων με τίτλο “invent ICT” με βάση τη θερμοκοιτίδα και το πρόγραμμα υποστήριξης του ΕΠΙ.νοώ του ΕΜΠ.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην υποστήριξη φοιτητών, ερευνητών και αποφοίτων του ΕΜΠ και σε αντίστοιχα μέλη των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Θράκη και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς) στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή στην αξιοποίησή των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους.Η παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 (10:30-12:30), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: goo.gl/forms/lSupaHfLCseRZbo22