Το ταλέντο σημαντικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος

    Από: Startup Team
πηγή: fortunegreece.com

Τι δείχνει μεγάλη έρευνα της ManpowerGroup για την εργασία και τις επιχειρήσεις.

Η διακράτηση του ταλέντου στην εργασία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις στο μέλλον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ManpowerGroup για το 2016 με τίτλο «Προσωπικές Δεξιότητες για την ανάδειξη Ταλέντου στην εργασία».

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή 3791 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, εστιάζει στον αντίκτυπο των προσωπικών ικανοτήτων στο διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας ενώ αναγνωρίζει τις διακριτές ικανότητες που χαρακτηρίζουν την κάθε γενιά (Baby Boomers, Generation X & Millennials).

Επιπλέον, εντοπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις τόσο για τις εταιρικές πρακτικές ανάπτυξης ταλέντου όσο και για τα χαρακτηριστικά και τις προσεγγίσεις οι οποίες συνδέονται με αυτό. Επιπρόσθετα, εξετάζει το επίπεδο της γνώσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με τη σημασία των συνεχώς εξελισσόμενων ικανοτήτων που είναι δομικές για την ανάπτυξη τους στο μέλλον.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι:

 

  • Οι βασικές ικανότητες αναγνωρίζονται τόσο από τις μεσαίες επιχειρήσεις όσο και από τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους ενώ η αναγνώριση δεν περιορίζεται αποκλειστικά από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.
  • Το ιδανικό προφίλ διαφοροποιείται και βασίζεται πλέον στον συνδυασμό ικανοτήτων όπως είναι ο πραγματισμός, η ευελιξία και το ομαδικό πνεύμα. Η επίλυση προβλημάτων, η προσήλωση στον στόχο και η συνεργασία αποτελούν τις ικανότητες οι οποίες ως επί των πλείστων συνδέονται με το ταλέντο.
  • Οι προσωπικές δεξιότητες παίζουν σημαντικό και διαχρονικό ρόλο σε όλες τις γενιές. Οι «ψηφιακές δεξιότητες» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την γενιά των Millennials. Η έμφαση στην ανάπτυξη των «ψηφιακών δεξιοτήτων» θα ενισχύσει σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ως προς την καινοτομία.
  • Ανεξάρτητα από την αναγνώριση του ανταγωνιστικού μείγματος των ικανοτήτων πάνω στο οποίο αξιολογείται το ταλέντο, η διακράτηση και η ενίσχυση του ταλέντου αποτελεί σημαντική πρόκληση για το μέλλον.
  • Η «ρευστότητα» -η δυνατότητα προσαρμογής και εξέλιξης σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον -αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τα ταλέντα.

 

Η έρευνα αναδεικνύει το σετ των προσωπικών δεξιοτήτων το οποίο ένα ταλέντο θα πρέπει να πρεσβεύει. Αυτό το σετ επιβεβαιώνει την ετερογένεια ενός ιδανικού προφίλ που συνδυάζει δεξιότητες όπως ο πραγματισμός, η ευελιξία στην ομάδα εργασίας και η συνεργασία.

Έτσι, η επίλυση προβλήματος (69%), η προσήλωση στον στόχο (58%) και η συνεργασία (57%) αποτελούν τις τρεις πιο επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες για το ταλέντο που απαιτούνται από τις εταιρείες. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τσεχία και η Ουγγαρία τοποθετούν την «επίλυση προβλημάτων» στην πρώτη θέση.

Περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν προσωπικές δεξιότητες οι οποίες να συσχετίζονται αποκλειστικά με μια συγκεκριμένη γενιά.

Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, ωστόσο πιστεύει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και εκείνες που αφορούν σε Big Data συνδέονται ειδικά με την γενιά των «Millennials». Η διαχείριση ανθρώπων σχετίζεται κυρίως με τις γενιές των «Baby Boomers» και «Generation X».

Η πλειοψηφία των χωρών που συμμετείχε στην έρευνα καταδεικνύει ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι να διακρατήσουν τα ταλέντα (37%) στο εργατικό τους δυναμικό.

Η «ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ» του ταλέντου εμφανίζεται ως η πιο σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες που στοχεύουν να διαφοροποιηθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά.

Παράλληλα, το 27% υποστηρίζει ότι η βασική πρόκληση είναι να προσδιοριστούν καλύτερα οι απαραίτητες ενέργειες για να αναπτυχθεί το ταλέντο. Στην τρίτη θέση των προκλήσεων τοποθετούνται οι ευκαιρίες προσέλκυσης των ταλέντων με στόχο τη διαμόρφωση επιτυχημένων στρατηγικών (18%).

Το ταλέντο προσδιορίζεται μέσα από ένα μείγμα βασικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που συνδράμουν στην επιτυχία των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον. Η ρευστότητα, η συνεχής εκμάθηση και η κινητικότητα αποτελούν τα βασικά συστατικά.

Η ρευστότητα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για τα ταλέντα και περιγράφεται ως η ικανότητα ομαλής προσαρμογής σε ένα εταιρικό περιβάλλον, η δυναμική και αποτελεσματική αντίδραση στην εναλλαγή θέσεων εργασίας καθώς και η πολύ-πραγματοσύνη. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα δώσουν ώθηση στα άτομα με ταλέντο να ξεχωρίσουν στο μελλοντικό εργασιακό τοπίο. Η συνεχής εκμάθηση μέσα από την πρακτική εφαρμογή της ευμάθειας παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ταλέντου (29%). Η Ελλάδα δίνει μεγάλη σημασία στην συνεχή εκμάθηση σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Τέλος, ο παράγοντας της κινητικότητα εμφανίζεται με χαμηλότερη συσχέτιση (15%).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
fortunegreece.com