Επιχειρώ – Καινοτομώ 2013

    Από: Startup Team

dasta.duth.gr

Εισαγωγή

Ο Διαγωνισμός «Καινοτομώ – Επιχειρώ 2013» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) είναι μία πρωτοβουλία της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, και υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου “Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης” που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματική εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους (ΥΠΔΒΜΘ).

Περιεχόμενα

 

διαβάστε περισσότερα εδώ