Ανέτοιμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μία στις τρεις εταιρείες

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ανέτοιμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση στην digital εποχή είναι το 33% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η “ψηφιακή μεταμόρφωση” – η διαδικασία της αντικατάστασης παλαιών δικτύων και υποδομών με ένα συνεκτικό περιβάλλον, ευέλικτο, αποδοτικό και ικανό να ενσωματώνει τις αλλαγές γρήγορα και δυναμικά – και η “ψηφιακή ωριμότητα” των εταιρειών ήταν το αντικείμενο διεθνούς μελέτης της Ovum. Η μελέτη δημοσιεύεται στο “ICT Enterprise Insights 2017” της Ovum και απηχεί τις απόψεις 7.000 επιχειρήσεων σε 62 χώρες και 15 κλάδους της οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, ενώ το 60% των στελεχών πιστεύει ότι η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού “έχει προχωρήσει” ή “είναι σε εξέλιξη” στην εταιρεία τους, μόνο το 7% εκτιμά ότι έχει, ήδη, ολοκληρωθεί.

Σε επίπεδο κλάδων, οι ερωτηθέντες από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εκφράζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά εμπιστοσύνης στη δυνατότητα του οργανισμού να ολοκληρώσει τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το 60% των στελεχών του ΙΤ στο συγκεκριμένο κλάδο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διαδικασία “έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο” ή “είναι σε εξέλιξη”. Οι τράπεζες της λιανικής ισχυρίζονται ότι είναι το πιο προηγμένες σε ό,τι αφορά στην “ψηφιακή μεταμόρφωση” (45%), με τον τομέα των πληρωμών και των ασφαλιστικών να ακολουθεί (40%). Αντίθετα, οι ερωτηθέντες από τον τομέα της λιανικής πώλησης θεωρούν τον κλάδο ως το λιγότερο προετοιμασμένο για την ψηφιακή αλλαγή. Στο δημόσιο τομέα, το 38% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο κλάδος τους αντιμετωπίζει “κάποιας μορφής” ή “σημαντική” “διαταραχή” από τις ψηφιακές τεχνολογίες, με μόνο το 29% να πιστεύει ότι και ο δικός τους οργανισμός έχει επηρεαστεί από την αλλαγή.

Διάσταση

Ο διαφορετικός βαθμός ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι ορατός μόνο σε επίπεδο κλάδων της οικονομίας, αλλά και γεωγραφικών ζωνών του πλανήτη. Έτσι, ενώ οι δαπάνες για την Πληροφορική αυξάνονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τρεις περιοχές του κόσμου κινούνται πιο έντονα ανοδικά: Νότια Ασία, Νοτιοανατολική Ασία και Λατινική Αμερική. Η Βόρεια Αμερική, η Δυτική Ευρώπη και η Αυστραλία, είναι οι περιοχές με την πιο αργή αύξηση των δαπανών για ΙΤ, ενδεχόμενα λόγω του υψηλού βαθμού ψηφιακής ωριμότητας των περιοχών αυτών.

Η μελέτη της Ovum εξετάζει διεξοδικά τη σημερινή ψηφιακή κατάσταση και την ετοιμότητα των επιχειρήσεων σε μια σειρά από τομείς – αιχμής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως η πολυκαναλική εμπειρία προς τον πελάτη και η αξιοποίηση των online και mobile καναλιών από πλευράς επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Ovum, το 30% των εταιρειών δηλώνει ότι βρίσκεται σε αρχικά στάδια ενσωμάτωσης των παραπάνω υπηρεσιών, με το 25% να απαντά ότι είναι “τουλάχιστον αρκετά προχωρημένες οι διαδικασίες” σε αυτόν τον τομέα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr