Developing Leadership Skills: Αναπτύσσοντας το ταλέντο της ηγεσίας

    Από: Startup Team
πηγή: hrpro.gr

Η ανάγκη ύπαρξης του ταλέντου της ηγεσίας στις σύγχρονες εταιρείες είναι αδιαμφισβήτητη. Και παρόλο που εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία ως προς το τι συνιστά έναν καλό ηγέτη, φαίνεται πως ολοένα και περισσότερο έχει αρχίσει να εμπεδώνεται η άποψη ότι οι ηγετικές ικανότητες -ή τουλάχιστον κάποιες από αυτές- αφενός μπορούν να διδαχτούν και να αναπτυχθούν, αφετέρου ότι δεν αφορούν μόνο στην ανώτατη διοίκηση ενός οργανισμού, αλλά και σε στελέχη και εργαζόμενους χαμηλότερων βαθμίδων στην εταιρική ιεραρχία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζουν τη σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων για το σύνολο του οργανισμού και προβαίνουν στις αντίστοιχες ενέργειες και επενδύσεις. Κατά πόσο όμως αυτές οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς;

 

H αλλαγή θεωρείται σήμερα μία από τις κορυφαίες επιχειρηματικές προκλήσεις για τους οργανισμούς – διακυμάνσεις στην αγορά, νέες τεχνολογίες, μεταβαλλόμενα νομοθετικά πλαίσια, νέες πελατειακές απαιτήσεις δημιουργούν νέες ανάγκες και αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα. Οι σύγχρονοι ηγέτες καλούνται να διαθέτουν βαθιά κατανόηση αυτών των ζητημάτων και των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους, καθώς και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, είτε πρόκειται για έναν μεσαίου επιπέδου manager, είτε για έναν project leader, είτε για τον CEO της εταιρείας, όλοι οι ηγέτες απαιτείται να διαθέτουν ένα σύνολο soft skills που θα τους βοηθήσει να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας τους – όποια και αν είναι αυτή η ομάδα. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν ικανότητες και ποιότητες όπως η επικοινωνία, η παρακίνηση (motivation), η ικανότητα να διαμοιράζουν καθήκοντα και αρμοδιότητες (delegation), η θετική στάση, η αξιοπιστία, η δημιουργικότητα, η ανατροφοδότηση, η υπευθυνότητα, η δέσμευση και η ευελιξία. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν σαφές ότι η ηγεσία πλέον, εντός μίας εταιρείας, δεν περιορίζεται στους επικεφαλής ή τους ρόλους ευθύνης, αλλά αποτελεί μία ικανότητα, ή ένα ταλέντο που απαιτείται να υπάρχει τόσο κάθετα όσο και οριζόντια στο σύνολο του οργανισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις εταιρείες. Και αυτό γιατί ενώ τα στελέχη μπορεί να είναι γενικώς εξαιρετικά αποδοτικά στην εργασία τους, ωστόσο συχνά δεν διαθέτουν την απαραίτητη «τεχνογνωσία» ώστε να ηγηθούν αποτελεσματικά. Πολύ συχνά, εργαζόμενοι που προάγονται σε θέσεις ευθύνης δεν έχουν περάσει από την απαιτούμενη εκπαίδευση που προσφέρει την αναγκαία κατάρτιση σχετικά με τις τεχνικές ηγεσίας και διοίκησης.

Μία στρατηγική ισχυρού και σύγχρονου leadership skills training μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά και να δημιουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά στελέχη και managers για την εταιρεία. Ταυτόχρονα, προσφέρει μία μεγάλη γκάμα πλεονεκτημάτων στον εργαζόμενο – τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο- όπως είναι:

  • ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης
  • μεγαλύτερο σεβασμό προς ανωτέρους και ομότιμους
  • αυξημένη αυτοπεποίθηση
  • ικανότητα να καθοδηγήσει και να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους
  • αυξημένα communications skills.

Έρευνες, ωστόσο, δείχνουν ότι λίγοι οργανισμοί διαθέτουν αρκετούς ταλαντούχους ηγέτες. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα “High-Impact Leadership: The New Leadership Development Model”, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Bersin By Deloitte και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2000 HR και business leaders από όλο τον κόσμο, αναδεικνύει την ανάγκη οι σύγχρονοι οργανισμοί να αναθεωρήσουν πλήρως τον τρόπο που αναπτύσσουν τους ηγέτες τους. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 25% των εταιρειών που συμμετείχαν αξιοποιούν το οργανωσιακό τους πλαίσιο για την ενίσχυση της ηγεσίας και των leadership skills.

The leadership gap

Φαίνεται ότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλουν οι εταιρείες, οι διευθύνσεις HR και τα τμήματα Learning & Development, την πολλών εκατομμυρίων αγορά leadership development και τα περισσότερα από 70 χρόνια ακαδημαϊκής έρευνας για θέματα ηγεσίας, η συνολική επιτυχία των εταιρειών στην ανάπτυξη ηγετών παραμένει μικρή. Το κενό ικανότητας για την ανάπτυξη ηγετών διευρύνεται -όπως φαίνεται και στην μελέτη “Global Human Capital Trends 2016: The new organization Different by design” της Deloitte- και οι ηγετικές δεξιότητες εμφανίζονται αδύναμες σε όλο το φάσμα των κλάδων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Bersin, η οποία δείχνει ότι το «ικανό ηγετικό ταλέντο» είναι σπάνιο. Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 60% των ηγετών στις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα επιδεικνύει εμπορικό δαιμόνιο και επιχειρηματική κρίση, το 48% θεωρούνται φορείς αλλαγής και καινοτομίας και μόλις το 44% αναπτύσσει το ταλέντο για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Διάγραμμα 1).

Είναι προφανές ότι το ζήτημα που πολλοί HR και επιχειρηματικοί ηγέτες καλούνται να επιλύσουν είναι να αναγνωρίσουν που έκαναν λάθος στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη ικανών ηγετών καθώς και πώς μπορούν να αλλάξουν το γεγονός αυτό.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
hrpro.gr