Οι πιο «επαναστατικές» από οικονομικής πλευράς τεχνολογίες που θα μεταμορφώσουν τις επιχειρήσεις και τη ζωή μας

    Από: Startup Team
πηγή: reporter.gr

Του Πάνου Τσαγκαράκη

Σε πολλά μέτωπα παρατηρείται μια αδιάκοπη παρέλαση από νέες τεχνολογίες. Σχεδόν κάθε εξέλιξη θεωρείται ως μια σημαντική ανακάλυψη, και ο κατάλογος των «επόμενων μεγάλων πραγμάτων» μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Δεν πρόκειται βέβαια να αλλάξουν το επιχειρηματικό ή κοινωνικό τοπίο όλες οι αναδυόμενες τεχνολογίες αλλά μερικές πραγματικά έχουν την δυνατότητα να διαταράξουν το status quo, να αλλάξουν τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται και να αναδιατάξουν τις δεξαμενές αξίας. Είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι πολιτικοί ηγέτες να αντιληφθούν ποιες τεχνολογίες θα έχουν σημασία για εκείνους και να προετοιμαστούν ανάλογα.

Με τα παραπάνω υπόψη, το MCI (McKinsey Global Institute), θέτει προς συζήτηση τις πιο «επαναστατικές» από οικονομικής πλευράς τεχνολογίες που θα μεταμορφώσουν τις επιχειρήσεις και τη ζωή μας.

Οι εξελίξεις που θα μεταμορφώσουν τη ζωή, τις επιχειρήσεις, και την παγκόσμια οικονομία, προσδιορίζονται σε μια έκθεση της McKinsey, ως οι 12 τεχνολογίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πραγματικά τεράστιες οικονομικές αλλαγές κατά τα προσεχή έτη. Η έκθεση εξετάζει το πώς ακριβώς οι τεχνολογίες αυτές θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο μας, καθώς και τα οφέλη και τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτές και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν.

Εκτιμά δε, ότι όλες οι εφαρμογές των τεχνολογιών που αναφέρονται στην έκθεση θα μπορούσαν να έχουν ένα πιθανό οικονομικό αντίκτυπο μεταξύ 14 και 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο μέχρι το 2025. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε μια σε βάθος ανάλυση των βασικών πιθανών εφαρμογών και της αξίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάσματος των καταναλωτών, το οποίο προκύπτει από τη βελτίωση των προϊόντων, τις χαμηλότερες τιμές, ένα καθαρότερο περιβάλλον και μια καλύτερη υγεία για όλους.

Ορισμένες από τις τεχνολογίες που περιγράφονται στην έκθεση έχουν κυοφορηθεί εδώ και χρόνια και έτσι είμαστε πιο εξοικειωμένοι απέναντί τους. Άλλες φαίνονται περισσότερο εκπληκτικές. Μεταξύ άλλων, στα παραδείγματα των 12 επαναστατικών τεχνολογιών περιλαμβάνονται οι συσκευές αποθήκευσης ενέργειας ή τα φυσικά συστήματα που αποθηκεύουν ενέργεια για μετέπειτα χρήση. Οι τεχνολογίες αυτές, όπως μπαταρίες ιόντων λιθίου και κυψέλες καυσίμου, κινούν ήδη ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, μαζί με δισεκατομμύρια φορητά ηλεκτρονικά είδη. Κατά την επόμενη δεκαετία, η εξέλιξη της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας θα μπορούσε να κάνει τα ηλεκτρικά οχήματα ανταγωνιστικά από οικονομικής πλευράς, με τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικτύων.

Τα δυνητικά οφέλη από τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην έκθεση είναι τεράστια, αλλά είναι εξίσου μεγάλες και οι προκλήσεις της προετοιμασίας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η χρήση τους. Εάν οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί ηγέτες περιμένουν μέχρι οι τεχνολογίες αυτές να ασκήσουν πλήρως τις επιδράσεις τους στην οικονομία, θα είναι πολύ αργά για να εκμεταλλευθούν τα οφέλη ή να αντιδράσουν στις συνέπειες. Ενώ οι σωστές αντιδράσεις θα ποικίλλουν ανάλογα με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την τεχνολογία, στην McKinsey θεωρούν ότι ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να βοηθήσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις κυβερνήσεις, στο σχεδιασμό τους για την αντιμετώπιση των επιδράσεων που θα έχουν οι επαναστατικές τεχνολογίες, όπως αυτή που αναφέρουμε παραπάνω.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
reporter.gr