Οι ΤΠΕ μειώνουν τις εργασιακές ανισότητες μεταξύ των φύλων

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ψηφιακός δείχνει να είναι ο δρόμος για την ανάπτυξη – και – της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την απασχόληση  των γυναικών όλων των ηλικιών. Τη συμβολή των ΤΠΕ στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και τη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων ανέδειξε η ημερίδα με τίτλο “Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών”.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου ieWOMEN, το οποίο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009 – 2014. Φορέας ελέγχου του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και φορείς υλοποίησης το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ερευνών και μελετών ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ., ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και το  Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (E.C.W.T.).

Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας, που διενεργήθηκε για τις ανάγκες του ieWOMEN στην Ελλάδα, για την επίδραση των τεχνολογιών ΤΠΕ στην επιχειρηματικότητα και την Απασχολησιμότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες αναγνωρίζουν στην τεχνολογία των ΤΠΕ μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία: το 90% των γυναικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρεί ότι το πεδίο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες επιτυχίας στην οικονομία του 21ου αιώνα.

Ωστόσο, το 38,6% θεωρεί ότι οι άνδρες υπερτερούν όσον αφορά τις δεξιότητες ΤΠΕ, με το 76,8% να θεωρεί ότι ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών σε τομείς που απαιτούν δεξιότητες ΤΠΕ είναι σήμερα χαμηλός.

Την ίδια στιγμή αναγνωρίζουν σε ποσοστό 68% ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων τόσο στα επαγγέλματα πληροφορικής, όσο και στα νέα επαγγέλματα, που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας. Επίσης, σχεδόν οκτώ στις δέκα θεωρούν ότι οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται στους κλάδους ΤΠΕ.

Σχέση με την τεχνολογία

Το 56,3% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική στάση απέναντι στους υπολογιστές σε σχέση με τους άνδρες. Επίσης, το 90,9% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι ακόμα και σήμερα, υπάρχουν κενά και αναντιστοιχίες μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.

Την ίδια στιγμή, πάντως, το 80,5% του δείγματος δήλωσε στο πλαίσιο της έρευνας ότι δεν είναι ενημερωμένο για επιμορφώσεις σε δραστηριότητες ΤΠΕ. Μάλιστα, το 43,3% θα ήταν πάρα πολύ πρόθυμο, το 25,7% πολύ πρόθυμο και το 23,7% αρκετά πρόθυμο για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις μέσα από το Διαδίκτυο.

Ως προς το επίπεδο χρήσης των ΤΠΕ μεταξύ των γυναικών, το 18,1% ανέφερε ότι το επίπεδο επάρκειας είναι το βασικό. Το 44,5% αξιολόγησε το επίπεδο ως μέτριο και το 37,4% ως προχωρημένο. Επιπλέον, το 33% των γυναικών  αξιολόγησε τις ΤΠΕ στην εργασία ως εξαιρετικά σημαντικές, το 34,6% πολύ σημαντικές και το 28,1% σημαντικές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο συσχετίζεται με αυξημένη επάρκεια στη χρήση των ΤΠΕ και προθυμία για επέκταση της γνώσης σε θέματα ΤΠΕ. Επίσης, όπως προκύπτει από την έρευνα, η εκπροσώπηση των γυναικών στους κλάδους ΤΠΕ και το χάσμα μεταξύ των φύλων τόσο στα επαγγέλματα πληροφορικής όσο και στα νέα επαγγέλματα, που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας,  αυξάνονται, όσο αυξάνεται και ο πληθυσμός.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr