Θέλετε να είστε πιο παραγωγικοί; Καθίστε δίπλα σε κάποιον που είναι!

    Από: Startup Team
πηγή: reporter.gr

Του Πάνου Τσαγκαράκη

Για να αυξήσουν την απόδοση των εργαζομένων τους, οι εργοδότες συνήθως επενδύουν σε μια σειρά από οικονομικές ανταμοιβές και κίνητρα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους. Αυτές οι παραδοσιακές προσεγγίσεις αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων και εμπλουτίζουν την εργασιακή τους εμπειρία. Αλλά οι ειδικοί ανακάλυψαν ένα εκπληκτικά απλό τρόπο για την αύξηση της παραγωγικότητας, ο οποίος έχει χαμηλό κόστος και άμεση επίδραση: καλύτερη διάταξη των θέσεων εργασίας στα γραφεία.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική έρευνα αποδεικνύεται ότι η απόδοση των εργαζομένων επηρεάζεται από εκείνους που κάθονται δίπλα τους – και η σωστή ομαδοποίηση των συναδέλφων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας τους.

Οι ερευνητές, ανέλυσαν δεδομένα δύο ετών από περισσότερους των 2.000 εργαζομένων μιας μεγάλης εταιρίας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένη σε διάφορες τοποθεσίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. (Πρόκειται για εταιρεία – πελάτη της Cornerstone OnDemand, στην οποία εργάζεται ένας από τους ερευνητές). Συγκέντρωσαν τα στοιχεία από πέντε διαφορετικές πηγές δεδομένων, τα συγχώνευσαν και δημιούργησαν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία για κάθε εργαζόμενο. Συγκεκριμένα:

  • Δημιουργήθηκε ένα κύριο αρχείο που περιείχε στοιχεία των εργαζομένων όπως την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης της σύμβασης εργασίας τους, το αντικείμενο εργασίας, την αμοιβή τους και τους άμεσους μάνατζερ.
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες για τη δέσμευση (engagement) των εργαζομένων σε όλη την οργάνωση.
  • Προέκυψαν μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την τοποθεσία που βρισκόταν κάθε εργαζόμενος και το χώρο στον οποίο βρισκόταν η θέση εργασίας του ανά πάσα στιγμή.
  • Δημιουργήθηκαν χάρτες με τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τις κατόψεις των γραφείων, για να υπολογισθεί η απόσταση ανάμεσα σε κάθε θέση εργασίας σε κάθε όροφο.
  • Τα δεδομένα απόδοσης των εργαζομένων κατανεμήθηκαν σε τρεις διαφορετικές μετρήσεις:
  1. Παραγωγικότητα. Μετρήθηκε το μέσο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ένας εργαζόμενος για να ολοκληρώσει μια εργασία. Για κάθε εργαζόμενο σε αυτήν την εταιρία, τα καθήκοντα ήταν αρκετά παρόμοια και είχαν τακτή βάση.
  2. Αποτελεσματικότητα. Μετρήθηκε ο μέσος ημερήσιος ρυθμός με τον οποίο ένας εργαζόμενος χρειαζόταν να παραπέμψει ένα θέμα της εργασίας σε ένα διαφορετικό εργαζόμενο για να προχωρήσει στην επίλυσή του. Αυτό συνέβαινε όταν ο εργαζόμενος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο μόνος του και το ανέθετε σε άλλον.
  3. Ποιότητα. Μετρήθηκε η ικανοποίηση του πελάτη από κάθε εργασία σε μια κλίμακα πέντε σημείων.

Για κάθε μέτρηση απόδοσης, διερευνήθηκε η επίδραση (spill-over) της γειτνίασης μεταξύ των εργαζομένων: μια μέτρηση του αντίκτυπου που είχε κάποιος που βρισκόταν σε γειτονικό γραφείο στην απόδοση εκάστου εργαζομένου. Ας υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος έχει τρεις συναδέλφους του κοντά του, ένας κάθεται δίπλα του, ο άλλος 7,5 μέτρα μακριά και ο τρίτος βρίσκεται 15 μέτρα μακρύτερα. Εξετάστηκε η απόδοση των τριών συναδέλφων του λαμβάνοντας υπόψη την απόστασή τους από τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Μέσω διαφόρων τεχνικών μοντελοποίησης δεδομένων μετρήθηκε η μέση επίδραση (spill-over) των επιδόσεών τους στον δεδομένο εργαζόμενο.

Διαπιστώθηκε ότι η γειτνίαση με κάποιον άλλον έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων, επίδραση που μπορεί να είναι είτε θετική ή αρνητική. Από πλευράς εύρους αυτής της επίδρασης, διαπιστώθηκε ότι το 10%περίπου της απόδοσης κάθε εργαζομένου διαχέεται στους συναδέλφους του που γειτνιάζουν με αυτόν. Αντικαθιστώντας κάποιον, η απόδοση του οποίου είναι κατά μέσο όρο μέτρια, με κάποιον άλλο που είναι δύο φορές πιο παραγωγικός, αυξάνεται η παραγωγικότητα των υπολοίπων 10% περίπου κατά μέσο όρο.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των δεδομένων αυτών, είναι ότι οι εργαζόμενοι κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδες και σε γραφεία, και κατά περιόδους μετακινούνται με ένα μάλλον τυχαίο τρόπο ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Ένα κεντρικό τμήμα ανθρώπινων πόρων έστελνε εργαζόμενους σε διαφορετικές θέσεις με βάση την κατ’ ουσίαν τυχαία ροή των νέων εργαζομένων που προκύπτουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό υποδηλώνει εντελώς περιστασιακές επιδράσεις της γειτνίασης των εργαζομένων στην απόδοσή τους.

Οι μελετητές κατηγοριοποίησαν τους εργαζόμενους σε τρεις τύπους: 1. Παραγωγικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις εργασίες τους γρήγορα, αλλά υστερούν σε ποιότητα. 2. Εργαζόμενοι που παραδίδουν ποιοτική εργασία αλλά την εκτελούν αργά. 3. Εργαζόμενοι γενικού χαρακτήρα, οι οποίοι είναι κατά μέσο όρο μέτριοι και στις δύο σχετικές διαστάσεις (χρόνου-ποιότητας). Στο δείγμα της μελέτης, το 25% των ανθρώπων ήταν παραγωγικοί εργαζόμενοι, το 25% ήταν εργαζόμενοι ποιότητας και το υπόλοιπο 50% ήταν γενικού χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη μελέτη μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη διαχείριση της χωροταξίας των εργαζομένων μπορεί να ενισχύσει την ατομική και ομαδική απόδοση. Αλλά οι μάνατζερ πρέπει πρώτα να εξετάζουν την απόδοση των εργαζομένων ώστε να διαπιστώσουν τα σημεία στα οποία χρειάζεται σχετική παρέμβαση. Οι ειδικοί ερευνητές εκτιμούν ότι ένα στρατηγικό διάγραμμα θέσεων θα μπορούσε να αποδώσει μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια σε ετήσιο όφελος από την αύξηση της παραγωγικότητας για μια επιχείρηση 2.000 εργαζομένων, όπως αυτή την οποία μελέτησαν.

Όφελος πολύ σημαντικό για τα μέτρα οποιασδήποτε επιχείρησης!

διαβάστε περισσότερα εδώ:
reporter.gr