Ανοιχτή Πρόσκληση – Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας

    Από: Startup Team

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών – Ε.ΣΥ.Ν.Ε. www.esyne.gr αποτελεί από το 2001 το όργανο εκπροσώπησης των Ελλήνων Νέων Επιχειρηματιών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της Ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας και να αποτελέσει οργανικό και δυναμικό κομμάτι των νέων παραγωγικών δυνάμεων. Από το 2002, η Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. αποτελεί το εθνικό μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών – YES www.yes.be και από το 2007 τον Εθνικό φορέα οικοδεσπότη της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας www.unleashingideas.org.