Κοινωνικές επιχειρήσεις: Ενισχύοντας την επιχειρηματική κουλτούρα

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, «Society Profits» . Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ως διοργανωτής της συνάντησης υποδέχτηκε τους εταίρους οργανισμούς Citizens in Power (Κύπρος) και Madan Parque (Πορτογαλία).

Μετά τη πρώτη συνάντηση στην Κύπρο, οι εταίροι βρέθηκαν στα γραφεία της OpenMellon στη Λάρισα, εκεί όπου συζήτησαν για την πορεία του προγράμματος και παρουσίασαν τις βέλτιστες πρακτικές από μεριάς μη κυβερνητικών οργανισμών ή συνεταιρισμών της κάθε συμμετέχουσας χώρας, ώστε να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν αντίστοιχοι οργανισμοί και να δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα λειτουργήσει με σκοπό να προβάλει την ανάπτυξη που παρέχουν στην τοπική κοινότητα, ανά περίπτωση.

Η επόμενη συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί στη Πορτογαλία τον Οκτώβριο, ώστε να συνεχιστεί η οργάνωση της ιστοσελίδας του προγράμματος «Society Profits».

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr