Καινοτομία και τεχνολογία στοίχημα για το ελληνικό λιανεμπόριο

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Η σταθεροποίηση των τιμών, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της καινοτομίας είναι οι βασικοί πυλώνες, στους οποίους στηρίζει το μέλλον το ελληνικό λιανεμπόριο. Αν και εν μέσω κρίσης, οι όποιες κινήσεις και επενδύσεις καταγράφονται στον κλάδο αποσκοπούν στη βελτίωση της κερδοφορίας μέσω της μείωσης κόστους και της καινοτομίας.

Η τρίτη κυλιόμενη εξαμηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη τον 27 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2017 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 166 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών και πληροφορικής). Τα αποτελέσματα καταγράφουν τις προσδοκίες των στελεχών για το Β’ εξάμηνο 2017 οι οποίες συνοψίζονται στην επίτευξη σταθερών τιμών των προϊόντων και στην αυξητικές τάσεις στην παραγωγικότητα και την καινοτομία.

Οι προβληματισμοί των στελεχών οι οποίοι επηρεάζονται κυρίως από τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα, δείχνουν μεγαλύτερη ανησυχία για την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος (που επηρεάζει την ψυχολογία των καταναλωτών) και υψηλή φορολογία στα οποία αποδίδονται κυρίως η ενδεχόμενη μείωση των πωλήσεων.

Αναλυτικά, η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 81%, θεωρεί ότι το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε, ενώ το 16% εκτιμά ότι έμεινε αμετάβλητη και μόλις το 4% ότι βελτιώθηκε. Σε σχέση με τις πωλήσεις του κλάδου τα στελέχη στην πλειοψηφία τους αναμένουν συνέχεια της μείωσης των πωλήσεων. Συγκεκριμένα το 68% θεωρεί ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 οι πωλήσεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2016. Το 19% αναμένει σχεδόν αμετάβλητες πωλήσεις και το 13% αύξηση. Μεσοσταθμικά η εκτίμηση των στελεχών είναι ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 2,12% περίπου.

Η καινοτομία
Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζουν τον δυναμισμό του κλάδου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και των οργανωτικών δομών λόγω της οικονομικής ύφεσης. Με διαφορά σημαντικότερη προτεραιότητα και ζητούμενο είναι η αύξηση των πωλήσεων, παράλληλα με την μείωση του κόστους λειτουργίας προκειμένου προφανώς να επιτευχθεί κερδοφορία. Οι τρόποι μέσω των οποίων αναζητείται η κερδοφορία και η ανάπτυξη είναι η καινοτομία, η αναβάθμιση των δικτύων, η εξυπηρέτηση πελατών και η πολυκαναλική διάθεση προϊόντων (στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι προμηθευτές).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr