Τα επιχειρηματικά οφέλη του υπεύθυνου επιχειρείν

    Από: Startup Team

Πηγή: www.cri.org.gr

Ο τρόπος του επιχειρείν αλλάζει: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών εξελίσσονται, ενώ οι αναδυόμενες τεχνολογίες επιτρέπουν νέους τρόπους εργασίας. Οι αλυσίδες εφοδιασμού αλλάζουν και νέες αγορές ανοίγουν. Μια πιο βαθιά τεχνολογικά συνδεδεμένη γενιά αναδύεται, και το να γνωρίζεις περισσότερα για τον κόσμο δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται μία μορφή οικονομίας της αγοράς, στην οποία οι επιχειρήσεις δεν σκέφτονται μόνο τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, αλλά και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμα βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών που δημιουργούν οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία. Για να υπάρξουν περισσότερες αειφόρες επιχειρήσεις σε μία υπεύθυνη και χαμηλών εκπομπών άνθρακα- οικονομία, πρέπει να αυξήσουμε την ταχύτητα και το εύρος των αλλαγών προς το«υπεύθυνο επιχειρείν» και να λειτουργήσουμε με έναν πιο συνεκτικό τρόπο: Nα διασφαλίσουμε δηλαδή ότι το υπεύθυνο επιχειρείν βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πτυχών της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν αποτελεί αρμοδιότητα ενός μόνο τμήματος. Να αναπτύξουμε επίσης νέες συνδέσεις και συνεργασίες, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μιαπιο συλλογική προσέγγιση στις δραστηριότητές τους. Το υπεύθυνο επιχειρείν δεν είναι μια συναλλαγή με-ταξύ των ανθρώπων, του πλανήτη και του κέρδους. Οι εταιρείες θα πρέπει να επεκτείνουν τους δεσμούς μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής προόδου και να αναζητήσουν καινοτόμους τρόπους ενσωμάτωσης υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών στον πυρήνα τους. Δυστυχώς, το χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων εκείνων που η στρατηγική και η πρακτική τους αγκαλιάζει την αειφορία και των υπολοίπων είναι μεγάλο. Οι πρώτες θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ