Επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν πολιτικές για τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας (tech startups)

    Από: Startup Team

Με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα του Προέδρου της Δημήτρη Τσίγκου (CEO της StartTech Ventures και Προέδρου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών yes.be) λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο στις 23 και 24 Μαίου το πρώτο Startup Advocacy Summit.

Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που έχει ως αντικείμενο την αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι κυβερνήσεις δημιουργούν νόμους και πολιτικές που σχετίζονται και επηρεάζουν τη λειτουργία των τεχνολογικών startups.

Για το σκοπό αυτό το Startup Advocacy Summit φιλοξενεί φορείς από την Ευρώπη και την Αμερική που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τις απόψεις τους στις κυβερνήσεις και τις Αρχές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Σκοπός της συνάντησης είναι η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων αλλά και η δημιουργία συγκεκριμένων στρατηγικών επικοινωνίας των απόψεων και των αναγκών των startups στα σημαντικότερα κέντρα διαμόρφωσης και χάραξης πολιτικής σε Ευρώπη και Αμερική.

Στους χώρους της Google και με σημαντικούς ομιλητές

Η παγκόσμια «κοινότητα» των startups δίνει τεράστια σημασία στο Startup Advocacy Summit, αφού το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί είναι το campus της Google στο Λονδίνο. Επίσης, ομιλητές θα είναι πολλές και σημαντικές προσωπικότητες από το παγκόσμιο γίγνεσθαι των καινοτόμων τεχνολογικών startups.