Φορολογία Airbnb & Booking, στην Ελλάδα.

    Από: Startup Team

 

Με το νέο μνημόνιο προβλέπεται φόρος από το 2018 της τάξης του 15% από το πρώτο ευρώ στο εισόδημα μέσω Airbnbμέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο.

Από 12.001 έως 35.000 ευρώ ο φόρος αγγίζει το 35%, ενώ αυξάνεται κατά 10%, δηλαδή εκτινάσσεται στο 45%, όταν το εισόδημα είναι άνω των 35.001 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας εκτός από κλινοσκεπάσματα.

Περιπτώσεις

Φορολογία Airbnb & Booking, στην Ελλάδα.

Για τις περιπτώσεις που παρέχονται και άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα υπολογίζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα και ως τέτοια θα φορολογείται, δηλαδή με:

22% μέχρι τις πρώτες 20.000 ευρώ

29% από 20.001 έως 30.000 ευρώ

37% από 30.001 έως 40.000 ευρώ

45% για πάνω από 40.000 ευρώ


Kostas Katsatouras

COO Start You Up Greece

www.startyouup.gr