Τα πέντε χαρακτηριστικά της νέας γενιάς επιχειρηματιών

    Από: Startup Team

Πηγή: www.emea.gr

Σε έρευνα που έγινε μεταξύ 3.200 υπαλλήλων, το 72% απάντησε πως θα ήθελαν να είναι εντελώς ανεξάρτητοι και το 89% θα προτιμούσε να δουλεύει κάπου που θα είχε επιλέξει. Το 58% αυτοπροσδιορίζονται ως “επιχειρηματίες”.

Στην πραγματικότητα, η γενιά όσων είναι από 19 έως 30, είναι η γενιά των επιχειρηματιών, τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν από τις παλαιότερες είναι:

Η κινητικότητα: Η νέα γενιά συνήθισε να χρησιμοποιεί τις φορητές συσκευές για να ολοκληρώνει δραστηριότητες σε κίνηση, καθώς και να συνεργάζεται με άλλους από απόσταση.

Η παγκοσμιότητα: Όσο αυξάνονται οι τρόποι επικοινωνίας και ενημέρωσης, τόσο περισσότερο “πολίτες του κόσμου” αισθάνονται όσοι μεγάλωσαν με πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ