Η ΕΕ αναθεωρεί το θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Την τόνωση των επενδύσεων στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών επιδιώκει η Ε.Ε. σε μια προσπάθεια αφενός να επιτύχει -στο εσωτερικό της- την οικονομία και κοινωνία των gigabit που υπόσχεται, αφετέρου να αποκτήσει ψηφιακό προβάδισμα έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της. Η συζήτηση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει τις Τηλεπικοινωνίες είναι ανοιχτή στην Ευρώπη εδώ και καιρό για επιμέρους τομείς και πλέον, τα συναρμόδια όργανα αναλαμβάνουν να την επιταχύνουν.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε χθες στην Εσθονική Προεδρία γενική εντολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με νέους κανόνες για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τους κανόνες που θα προετοιμάσουν την Ευρώπη για την εποχή του 5G, προωθώντας τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό, την προστασία των καταναλωτών και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. “Η ενίσχυση των επενδύσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ε. θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για συνδεσιμότητα, η οποία αποτελεί ζωτικό μέρος της ψηφιακής επανάστασης”, αναφέρει σχετικά το Συμβούλιο.

Όπως εκτιμά, μια πρώτη διερευνητική τριμερής συνάντηση δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. “Το μέλλον μας είναι ψηφιακό και αυτοί οι κανόνες είναι καθοριστικοί για τη δημιουργία μιας κοινωνίας gigabit σε ολόκληρη την .ΕΕ. Είμαι ευτυχής που η εσθονική Προεδρία έλαβε αυτή την πρώτη εντολή νωρίτερα απ; όσο αναμενόταν. Θα καταβάλουμε τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε σταθερή πρόοδο στις συνομιλίες με το Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του έτους. Η ομόφωνη υποστήριξη της πρότασης μας δείχνει τη δέσμευση του Συμβουλίου να υλοποιήσει την ψηφιακή ενιαία αγορά”, ανέφερε ο Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Πληροφορικής της Εσθονίας, κ. Urve Palo. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει η Εσθονική Προεδρία στη συνδεσιμότητα και στο 5G.

Νέοι κανόνες

Οι προτεινόμενοι κανόνες και ειδικότερα ο λεγόμενος “Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τα δικαιώματα των καταναλωτών και την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα μέχρι τη συνεργασία των κρατών – μελών στη διαχείριση του ραδιοφάσματος. Οι αλλαγές που προωθούνται αφενός εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ από το 2009 και αφετέρου, παρέχουν ένα μελλοντικό πλαίσιο για την ταχεία και εκτεταμένη ανάπτυξη του 5G και άλλων τεχνολογιών νέας γενιάς. Αυτές οι νέες τεχνολογίες θα διευκολύνουν την εισαγωγή και επέκταση καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως τα συνδεδεμένα και αυτόνομα αυτοκίνητα, οι “έξυπνες” πόλεις και τα “έξυπνα” ενεργειακά δίκτυα.

Μάλιστα, η πρόταση του Συμβουλίου διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου (γνωστές και ως υπηρεσίες over the top-OTT), η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες VoIP, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι καλύπτουν μόνο παραδοσιακές υπηρεσίες που συνδέονται με συγκεκριμένο αριθμό, όπως μηνύματα κειμένου και κλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό επανεξέτασης για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των τελικών χρηστών παραμένουν ενημερωμένα, δεδομένου του γρήγορου ρυθμού αλλαγής των επιχειρηματικών μοντέλων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Ραδιοφάσμα

Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει, επίσης, αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών για την έγκαιρη και προβλέψιμη διάθεση του ραδιοφάσματος στους φορείς εκμετάλλευσης. Ωστόσο, το κείμενο του Συμβουλίου αναγνωρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος χρήσης του ραδιοφάσματος ποικίλλει σε ολόκληρη την Ε.Ε., για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής γεωγραφίας, της κατανομής του πληθυσμού, των συνθηκών της αγοράς και των συνόρων με Τρίτες χώρες. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη – μέλη ενδέχεται να χρειαστούν ευελιξία για να αντιδράσουν στις τεχνολογικές και εμπορικές αλλαγές στη διαχείριση του ραδιοφάσματος.

Η θέση του Συμβουλίου επικαιροποιεί, επίσης, τους ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να επενδύουν σε νέες υποδομές, ακόμη και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στις τοπικές Αρχές να μειώσουν σε κάποιο βαθμό το επίπεδο ρύθμισης, όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, αλλά να εισάγουν διασφαλίσεις, όταν αυτές είναι απαραίτητες για να μην υπονομευθεί η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς.

Επιπλέον, η θέση του Συμβουλίου εισάγει ορισμένα πρόσθετα εργαλεία, που επιτρέπουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αντιμετωπίζουν θέματα που ενδέχεται να προκύψουν σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς, όπως οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις (σ.σ. αφορά αγορές με παρόχους).

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο διατηρεί τη βασική κανονιστική προσέγγιση που βασίζεται στη “σημαντική ισχύ στην αγορά”. Ωστόσο, εκτιμά ότι, καθώς οι συντελεστές της αγοράς καθίστανται όλο και πιο πολύπλοκοι, η ρύθμιση για τον κυρίαρχο πάροχο, από μόνη της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει τον ανταγωνισμό σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως, οι κανόνες για τον πάροχο με σημαντική ισχύ θα συμπληρωθούν με συμμετρική ρύθμιση όλων των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ορισμένες περιπτώσεις.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr