«Σύννεφο»: η ώρα της υλοποίησης για τις επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Πηγή: www.netweek.gr

Έρευνα της KPMG δείχνει πως η υλοποίηση και ολοκλήρωση τεχνολογιών «Σύννεφου» (Cloud computing) αποτελεί, αυτή τη στιγμή, τη μεγαλύτερη πρόκληση για την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Το 2012 η KPMG, σε συνεργασία με την Forbes Insight διενήργησαν ηλεκτρονική έρευνα σε 16 χώρες με τη συμμετοχή 674 στελεχών οργανισμών που χρησιμοποιούν cloud τεχνολογία  προκειμένου να παρατηρηθεί σε ποιο επίπεδο έχει υιοθετηθεί και ποια είναι μέχρι στιγμής η επίπτωση αυτής της τεχνολογίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η έκθεση συνδυάζει στοιχεία της έρευνας με ανάλυση από εξειδικευμένα στελέχη της KPMG πάνω στη συγκεκριμένη τεχνολογία έτσι ώστε να προστεθεί μια ρεαλιστική προοπτική για τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα.

Σύμφωνα με την KPMG οι εταιρείες που υιοθέτησαν την τεχνολογία «Σύννεφου» δηλώνουν πως είναι πιο περίπλοκη από ό, τι πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.Τα κύρια ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
• Πάνω από τις μισές εταιρείες ήδη δουλεύουν με την τεχνολογία «Σύννεφου»
• Από τις εταιρείες που ήδη υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το 70% είχε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο μείωσης κόστους και αποτελεσματικότητας (γράφημα 1)
• Το 33% των στελεχών δηλώνουν πως το κόστος υλοποίησης της τεχνολογίας «Σύννεφου» ήταν παραπάνω από αυτό που είχε προϋπολογιστεί
• Περίπου το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως η μετάβαση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα έγινε με αρκετή δυσκολία
• Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα οφέλη της υιοθέτησης του Σύννεφου υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυσκολίες στην εφαρμογή του

Ο σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί κλειδί στην υλοποίηση. Καθώς η αγορά ωριμάζει όσον αφορά στην τεχνολογία Σύννεφου, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τις πρακτικές δυσκολίες του εγχειρήματος. Συνήθως πλέον, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σωστό επανασχεδιασμό των διαδικασιών, διευκολύνοντας έτσι τη γρηγορότερη αλλαγή και βελτιώνοντας παράλληλα τα επιχειρησιακά τους μοντέλα.

Ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς που θέτει αυτή η έρευνα είναι ότι η εφαρμογή και υιοθέτηση του Σύννεφου πρέπει να συνοδεύεται από τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών έτσι ώστε να κεφαλαιοποιείται στο έπακρο η επένδυση.Καθώς το Σύννεφο αρχίζει να γίνεται πλέον «μόδα» στο επιχειρηματικό περιβάλλον, βλέπουμε πως οι οργανισμοί επικεντρώνονται στο «πότε και γιατί» της διαδικασίας υιοθέτησης του Σύννεφου αντί στο «πώς».

Ενώ η μείωση του κόστους εξακολουθεί να είναι ο κύριος λόγος για την υιοθέτηση του Σύννεφου σύμφωνα με το ήμισυ σχεδόν των ερωτηθέντων, το 28% τονίζει ότι η ταχύτητα μετάβασης στο Σύννεφο είναι επίσης πολύ σημαντική, όπως είναι και η ικανότητα του Σύννεφου να επιτρέψει την ταχύτερη είσοδο σε νέες αγορές (27%), καθώς και να οδηγήσει στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών (22%).

Διαβάστε περισσότερα εδώ