Το 80% των επιχειρηµατικών δεδοµένων παραµένουν αναξιοποίητα

    Από: Startup Team

Πηγή: www.netweek.gr

Εδώ και 20 χρόνια μια σειρά από τεχνολογικές εξελίξεις, αποτέλεσαν τον καταλύτη για μια πρωτοφανή έκρηξη, σε ότι αφορά την ποσότητα των πληροφοριών. Οπως είναι το χαμηλό κόστος αποθήκευσης δεδομένων, τα εκατομμύρια των web sites, τα δισεκατομμύρια κινητών τηλεφώνων και βέβαια η, σχεδόν, απόλυτη εξάρτηση των επιχειρηματικών διαδικασιών από εξειδικευμένο software και hardware διαφόρων ειδών.

Η ανάγκη για την αξιοποίηση των δεδομένων οδήγησε στη γέννηση ενός νέου κλάδου, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση της πληροφορίας και περιλαμβάνει το Business Intelligence, τα Analytics και,πιο πρόσφατα, το Data Discovery. Ομως, ο κλάδος αυτός ασχολήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του με τη διατήρηση και την «εξόρυξη» αξίας από δεδομένα, τα οποία βρίσκονται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή άλλες δομημένες δεξαμενές πληροφορίας.

Ακόμα όμως κι αν δαμάσουμε άριστα όλα αυτά τα δεδομένα, το 80% της επιχειρηματικής πληροφορίας θα εξακολουθεί να είναι λίγο-πολύ έξω από τον έλεγχο μας. Για παράδειγμα, έγγραφα, e-mail, sites κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάσεις, video και αρκετή ακόμα αδόμητη πληροφορία βρίσκεται αποθηκευμένη μεν, αλλά με τρόπο πλημμελώς οργανωμένο.Σύμφωνα με τον Lubor Ptacek, αντιπρόεδρο της OpenText, του μεγαλύτερου πάροχου λύσεων Enterprise Information Management παγκοσμίως, «τα περισσότερα προβλήματα που αφορούν την ανάλυση και διαχείριση δομημένης πληροφορίας έχουν λυθεί.

Η αδόμητη πληροφορία είναι πολύ πιο δύσκολο να αναλυθεί και να προσδώσει αξία. Οι επιχειρήσεις, πλέον, ανακαλύπτουν την πολύτιμη κρυμμένη αξία που παραμένει ανεκμετάλλευτη στην αδόμητη πληροφορία. Αυτή θα είναι η επόμενη κατάκτηση στον τομέα της διαχείριση της πληροφορίας.» Πράγματι, η αδόμητη πληροφορία είναι κρίσιμη για τη εκπλήρωση των επιδιώξεων της επιχείρησης και, πιθανόν, έχει θεμελιώδη αξία για το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Βρίσκεται, όμως, αποθηκευμένη σε διάφορες μορφές και πολλά διαφορετικά σημεία, όπως servers, προσωπικούς υπολογιστές, smart phones ή ακόμη και στο «σύννεφο».

Διαβάστε περισσότερα εδώ