Ποια είναι η γνώμη σας για την Επαγγελματική Κατάρτιση;

    Από: Startup Team

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προσωπική επαγγελματική εξέλιξη. Τόσο σε επίπεδο μαθητείας, δηλαδή στην προετοιμασία για είσοδο στην αγορά εργασίας, όσο και στη βελτίωση των δεξιοτήτων, ώστε να γίνει κανείς περισσότερο ανταγωνιστικός. Πέρα όμως από αυτό, ή μάλλον λόγω ακριβώς αυτού, μέσω της ΕΕΚ, η ΕΕ διατηρεί την υψηλή ανταγωνιστικότητά της σε ένα διαρκώς εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως επισημαίνεται σε σχετική έρευνα του Cedefop[1].

Η ΕΕΚ, ωστόσο, παρά το ότι η μεγάλη της σημασία είναι αναγνωρισμένη, δεν φτάνει, σε ορισμένα κράτη-μέλη, τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ. Γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή πολιτική αναπτύσσει συγκεκριμένες δράσεις, ώστε να καταστεί γνωστή η σημασία της ΕΕΚ από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουμε όσο γίνεται καλύτερα ποια είναι η στάση των πολιτών της ΕΕ. Κι αυτό γιατί μια τέτοια γνώση μπορεί να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων τρόπων ενημέρωσης και, κατ’ επέκταση, αύξησης της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕΚ.

Γι’ αυτόν το λόγο το Cedefop διενέργησε μια σχετική έρευνα σε 35.646 πολίτες της ΕΕ που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, από 15 χρονών και πάνω. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά σχετικά με τη στάση του κόσμου απέναντι στην ΕΕΚ. Ορισμένα από αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Το 86% είπε ότι είχε ακούσει για την ΕΕΚ πριν τη συνέντευξη για την έρευνα (το 71% είπε ότι και είχε ακούσει και γνώριζε ακριβώς τι είναι.
  • Όταν ρωτήθηκαν για αρκετές όψεις της ΕΕΚ, συνήθως τη συνέδεαν με την προετοιμασία για μια συγκεκριμένη απασχόληση, ή και με ένα εργασιακό ή σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, συνδεόταν με τη διά βίου επαγγελματική ανάπτυξη και την ενασχόληση με αυτήν πριν την έναρξη της εργασιακής ζωής.
  • Το 48% όσων έλαβαν γενική παιδεία ανέφερε ότι είχαν λάβει πληροφορίες για την ΕΕΚ, όταν επρόκειτο να αποφασίσουν για τη συνέχιση των σπουδών του. Οι τρεις στους τέσσερις που ακολούθησαν την επαγγελματική κατάρτιση (72%) ανέφεραν ότι είχαν λάβει σχετική πληροφόρηση.
  • Ένας στους τέσσερις που ακολούθησε γενική εκπαίδευση ανέφερε ότι τον είχαν συμβουλεύσει κατά της ΕΕΚ, αλλά το ποσοστό μεταβάλλεται ανά χώρα (το υψηλότερο ποσοστό ήταν στην Ουγγαρία, 51%, και το χαμηλότερο στην Ολλανδία, 9%).
  • Οι περισσότεροι (86%) συμφωνούν ότι στην ΕΕΚ μαθαίνει κανείς δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες.
  • Το 67% ισχυρίζεται ότι η ΕΕΚ συμβάλει στην ευκολότερη εύρεση εργασίας, ενώ το 61% θεωρεί ότι η ΕΕΚ οδηγεί σε καλύτερα αμειβόμενη εργασία.

Γενικά, η έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει θετική στάση απέναντι στην ΕΕΚ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά την απόκτηση σχετικών εργασιακών δεξιοτήτων. Κυρίως σε περιόδους κρίσης, όπου η ανεργία οδηγεί στην επαγγελματική αδράνεια, η ΕΕΚ είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την εκ νέου είσοδο στην αγορά εργασίας.

 

Μιχάλης Κατσιμίτσης

 


[1] Cedefop, Cedefop European Public Opinion Survey on Vocational Education and Training, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.