Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από την άνεση του σπιτιού σας

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Η εκσυγχρονισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα “Society Profits” είναι τώρα διαθέσιμη για όλους τους εν δυνάμει ωφελούμενους.

Η πλατφόρμα προσφέρει ένα on-line εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο στους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αξιοποιούν τις επιχειρηματικές τεχνικές και τις προσεγγίσεις του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η υποστήριξη των ευάλωτων πληθυσμών κλπ.

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχει διαφορετικούς ορισμούς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παραδείγματα σύγχρονων δομών επιχειρήσεων και τεχνολογικά καινοτόμων επιχειρηματιών μοντέλων.

Ένας επιπλέον στόχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η παροχή πρακτικών πληροφορίων στο χρήστη που θα ήθελε να είναι μέλος ενός ισχυρού ευρωπαϊκού δικτύου που σχετίζεται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Για αυτό το σκοπό, η πλατφόρμα “Society Profits” περιέχει έναν ενημερωμένο «κατάλογο κοινωνικών επιχειρήσεων» στην ΕΕ, ο οποίος είναι μια συλλογή με τις «πιο επίκαιρες κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ΕΕ, επιχειρήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κοινωνικό περιβάλλον και διακρίνονται από την μοναδικότητα των δράσεων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα:www.societyprofits.eu

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr