Κορυφαία ανησυχία για τα στελέχη του τραπεζικού κλάδου, η κυβερνοασφάλεια

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Κορυφαία ανησυχία, αλλά και ταυτόχρονα κορυφαία πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο, συνιστά πλέον η ψηφιακή τεχνολογία και το πώς οι τράπεζες θα ενσωματώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις δομές και τη στρατηγική τους. Η ψηφιακή τεχνολογία και το πλήθος των δεδομένων, που έχουν στη διάθεση τους οι τράπεζες σήμερα, δημιουργούν άπειρες νέες δυνατότητες και ευκαιρίες. Συγχρόνως, όμως, η διαχείριση και η προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων αυτών, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κυβερνοασφάλεια, εξελίσσονται σε κορυφαίες προκλήσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κυβερνοασφάλεια είναι όντως οι κορυφαίες πηγές ανησυχίας των Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνου (CROs) των τραπεζών, σύμφωνα με την 8η ετήσια έκδοση της έρευνας της ΕΥ και του Institute of International Finance (IIF) για CROs.  Σύμφωνα με την έρευνα (Restore, rationalize and reinvent: a fundamental shift in the way banks manage risk), οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εστιάζονται στην κυβερνοασφάλεια και στους κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα. Το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας αναδεικνύεται, πλέον, ως κύρια πηγή ανησυχίας για τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, με το 77% να αναφέρει ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους κατά την επόμενη χρονιά, ποσοστό αυξημένο κατά 22%, σε σχέση με την έρευνα του 2015. Επιπλέον, η πλειοψηφία των τραπεζών, που συμμετείχαν στην έρευνα (86%), ανέφερε ως κορυφαία ανερχόμενη απειλή, κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα (διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, κλπ.).

Προτεραιότητες

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν στελέχη από 77 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, αποκαλύπτει ότι, με τις διαρκείς απειλές στον κυβερνοχώρο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης αποτελούν προτεραιότητα. Τα βασικά κρίσιμα καθήκοντα, στο πλαίσιο των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης, είναι: ο εντοπισμός των κινδύνων και η ευθυγράμμιση των στρατηγικών προσπαθειών με την ανοχή κινδύνου (71%), η καθοδήγηση ως προς τους νόμους και τους κανονισμούς που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα ή υπηρεσίες (49%) και η αξιολόγηση και έγκριση πριν την παρουσίαση νέων προϊόντων (47%).

Νέες τεχνολογίες

Στο μεταξύ, μια άλλη δυναμική, που εντοπίζει η έρευνα, είναι ότι οι τράπεζες, σήμερα, υιοθετούν νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain, η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (robotic process automation – RPA), τα chatbots και πολλά άλλα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι νέες τεχνικές και τεχνολογίες θα μειώσουν το κόστος της διαχείρισης κινδύνου, ιδίως με τη χρήση αυτοματισμών (87%), ψηφιοποίησης (64%), μηχανικής μάθησης (machine learning – 59%) και μοντέλων κινδύνου με τεχνητή νοημοσύνη (57%). Όσον αφορά στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι τρεις βασικές ανησυχίες των ερωτηθέντων είναι η κυβερνοασφάλεια και η έλλειψη πόρων πληροφορικής και ανθρώπινου δυναμικού (64%), καθώς και το κόστος (52%).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr