Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στον 2ο κύκλο του Invent ICT!

    Από: Startup Team

Αιτήσεις ένταξης στη θερμοκοιτίδα έως τις 23/03/2018

 

Κάνε αίτηση για ένταξη στην θερμοκοιτίδα Invent ICΤ

Έχετε μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα στο ICT; Είστε φοιτητής ή απόφοιτος του ΕΜΠ; Είστε φοιτητής ή απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς ή του Πολυτεχνείου Θράκης;

Το Invent ICT αναμένει την αίτησή σας έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο      www.inventICT.gr/apply/ για να μπείτε στις ομάδες του δεύτερου κύκλου της τεχνολογικής θερμοκοιτίδας! Mάθετε περισσότερα για το Invent ICT και κάντε τώρα την αίτησή ένταξής σας στη δομή !

To πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρήσεων Invent ICT υλοποιείται από τη Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τους Industry Disruptors Game Changers (IDGC) με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους του ΕΜΠ ή αντίστοιχα μέλη των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο Θράκης). Για την προκήρυξη του προγράμματος και την υποβολή αίτησης ένταξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο inventict.gr/

Με το νέο κύκλο, η δράση μπαίνει στο 2ο χρόνο λειτουργίας της. Οι ομάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το ΕΜΠ σε συνεργασία με τον οργανισμό SO Kwadraat, με τη συμβολή των ID-GC και το διεθνές δίκτυο συνεργατών τους. Η υποστήριξη εξειδικεύεται σε θέματα δικτύωσης, καθοδήγησης και επιχειρηματικής επώασης. Συνεργαζόμενοι μέντορες και coaches από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο παρέχουν καθοδήγηση μέσω πρακτικών εργαλείων και παραδειγμάτων, αξιολογούν τα επιχειρηματικά σχέδια και συμβουλεύουν στον άξονα εξέλιξης και υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας.