Οι ψυχολογικές πτυχές της αναζήτησης εργασίας

    Από: Startup Team

Πηγή: ec.europa.eu/eures

Από τα πιο μικρά βήματα μέχρι και τα μεγάλα άλματα στην κλίμακα της σταδιοδρομίας, είναι σημαντικό για τα άτομα που αναζητούν εργασία να έχουν την κατάλληλη νοοτροπία. Όσοι προσλαμβάνονται δεν διαθέτουν μόνο τα κατάλληλα εργαλεία, όπως ένα ποιοτικό βιογραφικό σημείωμα, αλλά και καλές ψυχολογικές δεξιότητες. Παρατίθενται μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για την μελλοντική σας αναζήτηση.

Στην αρχή της αναζήτησης εργασίας είναι σημαντικό να είστε ρεαλιστές. Προτιμήστε θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτετε τις ανάλογες δεξιότητες και τη σχετική πείρα. Η επικοινωνία με έναν σύμβουλο EURES μπορεί να βοηθήσει καθώς θα σας εξηγήσει τις δυνατότητές σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες που μπορείτε να διερευνήσετε. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε άλλα κράτη μέλη μέσω της πύλης EURES.

Επίσης σας συμβουλεύουμε να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς κατά την αναζήτηση εργασίας, τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τον πιθανό εργοδότη. Σύμφωνα με τον André Atalaia Samouco, σύμβουλο EURES στην Πορτογαλία: «Τα άτομα που αναζητούν εργασία θα αποκτήσουν πιο θετική στάση όταν αξιολογήσουν σοβαρά τον εαυτό τους και την αγορά εργασίας. Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα που τίθενται κατά την αναζήτηση εργασίας: τι μπορώ να κάνω, τι μου αρέσει να κάνω και ποιο το όφελος για τον εργοδότη αν με προσλάβει. Οι αναζητούντες εργασία πρέπει να σκεφτούν κατά πόσο η θέση εργασίας που τους ενδιαφέρει είναι κατάλληλη για αυτούς και κατά πόσο τους ταιριάζει η συγκεκριμένη σταδιοδρομία».

Μπορείτε ακόμα να αντιμετωπίσετε την αναζήτηση εργασίας ως καθεαυτή εργασία και να δράσετε προνοητικά αναπτύσσοντας περαιτέρω δεξιότητες εφόσον είναι δυνατόν. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στην επιτυχία κατά τα πρώτα βήματα μιας αίτησης και να διατηρήσετε τη θετική σας ενέργεια. Αν σας καλέσουν για συνέντευξη, αυτό σημαίνει ότι ήδη έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ