Ποια τα εργαλεία του ξενοδοχειακού web marketing σήμερα;

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Η επίδραση του διαδικτύου στο Μάρκετινγκ των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ο κλάδος της φιλοξενίας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί από μία σειρά νέες τάσεις, σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Τα νέα διαδικτυακά εργαλεία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους αναφορικά με τον επόμενο ταξιδιωτικό τους προορισμό και το ξενοδοχείο στο οποίο θα διαμείνουν.

Οι περισσότερες  έρευνες συγκλίνουν στο ότι το διαδίκτυο αποτελεί την σημαντικότερη, αλλά και την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφορίων για τις αγοραστικές αποφάσεις σχετικά τα ταξίδια. Πλέον οι καταναλωτές έχουν στη διάθεση τους ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και μέσων τα οποία τους βοηθούν σε γρήγορο χρόνο, με άνεση και χωρίς κόστος να αποκτήσουν την πληροφορία που χρειάζονται σχετικά με το επόμενο ταξίδι τους.

Το διαδίκτυο ασκεί σημαντική επίδραση σε όλες τις φάσεις της αγοραστικής τους διαδικασίας, από το πρώτο στάδιο που “εμπνέονται” το επόμενο τους ταξίδι, μετέπειτα το στάδιο της αναζήτησης και της συλλογής πληροφοριών,  ακολούθως το στάδιο που κλείνουν το ταξίδι και στη συνέχεια το στάδιο που απολαμβάνουν το ταξίδι τους, όπως και τη συμπεριφορά τους μετά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο.

Υπό το πρίσμα αυτό, τα στελέχη μάρκετινγκ των ξενοδοχείων προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο περιβάλλον και να πετύχουν τους στόχους τους είναι απαραίτητο να υιοθετούν μία σειρά από διαδικτυακά εργαλεία και να εφαρμόζουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ που θα μεγιστοποιήσει τα έσοδα και την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους, αλλά και θα βελτιώσει τη φήμη αυτών.

Το οικοσύστημα του ξενοδοχειακού web marketing είναι ένας περίπλοκος χώρος στον οποίο συνυπάρχουν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Ο ρόλος του στελέχους μάρκετινγκ είναι να λειτουργεί ως “μαέστρος”, συντονίζοντας αυτά τα εργαλεία, εφαρμόζοντας ξεχωριστές τακτικές σε κάθε ένα από αυτά και κατανέμοντας αποτελεσματικά τους αντίστοιχους πόρους. Η σωστή χρήση των εργαλείων του online μάρκετινγκ αποτελεί κύρια προϋπόθεση για να μπορέσει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση να επιβιώσει και να ευημερήσει σε μια ιδιαίτερα μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική αγορά.

Κάποια από τα σημαντικότερα εργαλεία είναι τα εξής: τα Social Media, οι εταιρικές  ιστοσελίδες το e-mail marketing, τα review sites, οι εφαρμογές virtual reality, τα 360° tours εργαλεία, οι display ads και το SEO. Αναλυτικότερα:

Social Media

Τα Social Media (π.χ. Facebook, Instagram) προσφέρουν τη δυνατότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες να αλληλοεπιδράσουν με το κοινό στόχο τους, να οικοδομήσουν σχέσεις μαζί τους και συγχρόνως να βελτιώσουν την εικόνα τους και να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους.

Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η ενεργός συμμετοχή των καταναλωτών σε μία σελίδα ενός ξενοδοχείου στο Facebook σχετίζεται θετικά με τη «δέσμευση» τους με τη μάρκα.

Καθώς το θεμελιώδες συστατικό στοιχείο των κοινωνικών μέσων αποτελεί το περιεχόμενο, τα ξενοδοχεία είναι απαραίτητο να δημιουργούν σε συνεχή βάση υψηλής ποιότητας περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες) που τονίζει το USP τους και προβάλλει την εμπειρία της διαμονής τους σε αυτά.

Επιπλέον τα κοινωνικά μέσα και ιδιαίτερα το Facebook μέσω της  διαφημιστικής τους πλατφόρμας, προσφέρουν πολλαπλές επιλογές για να προσεγγίσουν οι επιχειρήσεις το κοινό που επιθυμούν μέσω εξαιρετικών δυνατότητων σε επίπεδο στόχευσης.

Εταιρικές Ιστοσελίδες

Η εταιρική ιστοσελίδα θεωρείται το κανάλι επικοινωνίας που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στους καταναλωτές κατά τη διαδικασία αναζήτησης ενός ξενοδοχείου και κατά την μετέπειτα κράτηση. Η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών επισκέπτεται ένα μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων ξενοδοχείων προτού λάβει μία απόφαση και αναμένει από αυτές ένα θετικό user experience.

Προκειμένου οι ιστοσελίδες να πετυχαίνουν τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα χρειάζεται να εφαρμόζουν κάποιες βασικές αρχές, αλλά και χαρακτηριστικά όπως:

  • Να παρέχουν περιεχόμενο το οποίο είναι συναφές σε κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας: έμπνευση, σχεδιασμός, κράτηση
  • Να έχουν εύκολη πλοήγηση
  • Να τονίζουν τα USP του ξενοδοχείου
  • Να είναι φιλικές προς κινητές συσκευές
  • Να παρέχουν ακριβή και εύκολα προσβάσιμη πληροφορία
  • Να διαθέτουν υψηλής ποιότητας φωτογραφικό περιεχόμενο και video
  • Να ενσωματώνουν εφαρμογές livechats

E-mail Marketing

To E-mail marketing αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μίας διαδικτυακής στρατηγικής μάρκετινγκ. Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις την ευκαιρία να χτίσουν μία προσωπική σχέση με τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες τους, αλλά και να αυξήσουν την πιστότητα των πελατών τους, όπως και τα έσοδα τους.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα του e-mail marketing για τα ξενοδοχεία είναι ακόμα ότι έχουν αρκετά υψηλό Return on Investment, το κόστος είναι σχετικά χαμηλό, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν άμεσα τα μηνύματα τους.

Review Sites

Στη νέα διαδικτυακή εποχή οι κριτικές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ενός ξενοδοχείου από τους καταναλωτές, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς την θεωρούν ως μία εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών που επιθυμούν να κάνουν ένα ταξίδι εξετάζει ένα μεγάλο αριθμό κριτικών πριν κλείσει ένα ξενοδοχείο και αυτές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική του απόφαση.

Η σημαντικότερη πλατφόρμα online reviews στον τουρισμό αποτελεί το Trip Advisor. Τα ξενοδοχεία είναι απαραίτητο να εφαρμόζουν διάφορες τακτικές μάρκετινγκ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα προκειμένου να μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που παρέχει αυτή (π.χ. να απαντούν στις κριτικές, να ανεβάζουν κατάλληλες φωτογραφίες).

Virtual Reality (VR)

Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες στον τουρισμό. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα στον δυνητικό πελάτη να μεταφερθεί νοερά στο ξενοδοχείο. Η φύση του τουριστικού προϊόντος, όπως και η αβεβαιότητα για την επιλογή αλλά και ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών που πρέπει να επεξεργαστεί κάποιος προκειμένου να λάβει μία απόφαση, καθιστούν τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας εξαιρετικά σημαντικές.

360° Tours

Οι εφαρμογές 360, όπως το Google Street View, δίνουν μία καλύτερη εικόνα του ξενοδοχείου στους πελάτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε αυτό προτού του επισκεφθούν και να λάβουν πολλές σχετικές λεπτομέρειες.

Άλλα σημαντικά εργαλεία:

  • Google Adwords Ads. Οι διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης της Google μέσω των Google AdWords δίνουν την δυνατότητα σε ένα ξενοδοχείο να αυξήσει τις άμεσες κρατήσεις του προβάλλοντας την ιστοσελίδα του τη στιγμή που ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες αναφορικά με το επόμενο ταξίδι του.
  • Search Engine Optimization. Η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας για μηχανές αναζήτησης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας ενός ξενοδοχείου και της αύξησης της επισκεψιμότητας  από στοχευμένα target groups.
  • Influencer Marketing. To μάρκετινγκ μέσω influencers (π.χ. travel bloggers) μπορεί να διαδώσει το brand ενός ξενοδοχείου σε μεγαλύτερο κοινό και να αυξήσει την απήχηση του περιεχόμενου μίας επιχείρησης αξιοποιώντας μία ήδη εδραιωμένη αγοραστική κοινότητα, αυτή δηλαδή που έχει χτίσει ένας influencer. Επιπλέον μπορεί να βελτιώσει το SEO του ξενοδοχείου στις μηχανές αναζήτησης (π.χ. μέσω των backlinks).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr