Εσείς εκμεταλλεύεστε τα social media;

    Από: Startup Team

Πηγή: www.reporter.gr

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι οι κοινωνικές τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις ανεξάντλητες πηγές εξόδου από τις στάσιμες παραδοσιακές μεθόδους του παρελθόντος, αρκεί να στρέψουν την προσοχή τους σε αυτές, εκμεταλλευόμενες κάθε δυνατότητα που τους παρέχουν για να δημιουργήσουν αξία, τόσο για τις ίδιες όσο και για τους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες τους.

Εκτός από τις ευκαιρίες βελτίωσης της παραγωγικότητας από την αποτελεσματικότερη συνεργασία, οι κοινωνικές τεχνολογίες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα οφελών για τις επιχειρήσεις και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του καταναλωτικού μάρκετινγκ (για παράδειγμα σε κλάδους όπως τα συσκευασμένα καταναλωτικά αγαθά και τα αυτοκίνητα), την εξυπηρέτηση πελατών, ακόμα και την ανίχνευση της απάτης σε τομείς όπως είναι η ασφάλιση.

Για να κατανοήσουμε πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν από τις δυνατότητες των social media σε μια εταιρεία επέλεξα τρία παραδείγματα. Ένα σε συσκευασμένα καταναλωτικά αγαθά, και δυο σε οικονομικές υπηρεσίες για καταναλωτές.

Συσκευασμένα καταναλωτικά προϊόντα

Οι επιχειρήσεις συσκευασμένων καταναλωτικών προϊόντων, είναι από τις πρώτες που υιοθέτησαν τις εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  έτσι ώστε οι πελάτες τους να συμμετάσχουν σε αυτά για να αντλήσουν από αυτούς κάποιες ιδέες. Ωστόσο, σημαντικά οφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν και από τις πρόσθετες εφαρμογές, ιδιαίτερα στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, όπου οι εταιρείες δαπανούν κατά μέσο όρο 15% με 20% των εσόδων τους. Μερικές κορυφαίες εταιρείες έχουν αποκτήσει το ίδιο επίπεδο αντίληψης για τους καταναλωτές τους, σε 60% με 80% μόνο του κόστους που είχαν προηγουμένως, αντικαθιστώντας τις εκτενείς online κοινότητες με πιο παραδοσιακές ομάδες μάρκετινγκ panels και focus groups. Οι διαδραστικές εκστρατείες προϊόντων που αναπτύσσονται μέσω των κοινωνικών τεχνολογιών, δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των δαπανών διαφήμισής τους, από 30% έως 60%. Οι νέες συνεργατικές μορφές συμμετοχής των πελατών μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ την ανάπτυξη του προϊόντος, τόσο στην ταχύτητα όσο και στο επίπεδο κατανόησης. Η εταιρία Kraft, για παράδειγμα, άντλησε βασικές γνώσεις από τους καταναλωτές και μείωσε σημαντικά το χρόνο τοποθέτησης 48 νέων προϊόντων διαίτης στην αγορά, με τη στρατολόγηση των κοινοτήτων ειδικών διατροφής και των δυνητικών καταναλωτών.