Kauffman FastTrac® – Πρωτοποριακά προγράμματα επιχειρείν από το ALBA Graduate Business School και τη Μεταβάλλον

    Από: Startup Team

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το επιτυχημένο σε όλο τον κόσμο σύστημα ανάπτυξης νέων καθώς και υφιστάμενων επιχειρήσεων Kauffman FastTrac®.

Applications are now open for the globally successful Kauffman FastTrac® program aimed at the development of new and established ventures.

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα παροχής γνώσεων και εμπειριών

Το πρόγραμμα Kauffman FastTrac® είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη πλατφόρμα εμπειρικής ανάπτυξης δεξιοτήτων για επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.

Περιλαμβάνει:

 • Eιδικά σεμινάρια συνολικής διάρκειας 30 ωρών
 • 10 περιεκτικές ενοτήτες
 • Ανοιχτό διάλογο μεταξύ συμμετεχόντων και ειδικευμένων συμβούλων
 • Διαδραστικές τακτικές βελτίωσης γνώσεων
 • Μελέτη βέλτιστων πρακτικών
 • Συνεργατικές μεθόδους και προσεγγίσεις
 • Εφ’ όρου ζωής πρόσβαση σε χρήσιμα και αξιόπιστα online εργαλεία και πηγές πληροφόρησης για την επιχειρηματικότητα.

 

Comprehensive ecosystem that provides knowledge and experiences

The Kauffman FastTrac® program is a worldwide recognized platform which aims to develop the practical skills of entrepreneurs who wish to start or grow their business.

FastTrac comprises:

 • Specialized courses with a total duration of 30 hours
 • Organized into a framework of 10 modules
 • Facilitated as an open dialog and collaboration among participants and experts
 • Interactive methods to improve knowledge
 • Studying of  best practices
 • Collaborative methods and approaches
 • Lifetime access to rich Online Toolkits and sources of information on entrepreneurship

Οι αιτήσεις άνοιξαν για τον Σεπτέμβριο του 2013

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε μια κερδοφόρο εταιρεία ή να εξελίξουν μια υφιστάμενη επιχείρηση σε έναν πραγματικά ανταγωνιστικό οργανισμό, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο μοναδικών προγραμμάτων:

 • FastTrac® NewVenture™: ΠροσφKauffman  τικό είτε ήδη εν δράσει the pioneeringasation and   formulation of suggested distinct modelsέρει σε δυνητικούς επιχειρηματίες τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν μια αποτελεσματική επιχειρηματική ιδέα, να καθορίσουν τη βιωσιμότητά της, και περιγράψουν τα κρίσιμα βήματα για επιτυχή έναρξη.
 • FastTrac® GrowthVenture: Ένα απαιτητικό πρόγραμμα με στόχο τη διερεύνηση ευκαιριών ανάπτυξης και την αναμόρφωση διαδικασιών για υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και, κατά συνέπεια, να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Οι αιτήσεις είναι πλεόν ανοιχτές! Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα, καθώς και για τις υποτροφίες που υποστηρίζει η Αμερικάνικη Πρεσβεία Αθηνών, μπορείτε να βρείτε εδώ: metavallon.org/fasttrac


Applications are now open for September 2013

Applicants who wish to turn their idea into a profitable company or evolve their existing business in a truly competitive organization, they can choose between two unique programs:

 • FastTrac® NewVenture™ program, specifically for entrepreneurs in the early stages of business development, provides the tools to develop your business concept, determine its viability, and outline the critical steps to a successful business launch.
 • FastTrac® GrowthVenture™ program provides the tools and support to carefully review and evaluate important aspects of your business, explore next-stage growth and opportunity, and reshape your existing company for future profitability and improved operating performance.

Applications are now open! More information on the programs and scholarships offered by the Embassy of the United States Athens you can find here: metavallon.org/fasttrac

Μοντέλο δοκιμασμένο και αποτελεσματικό

To Ewing Marion Kauffman Foundation ασχολείται αποκλειστικά με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Ιδρύθηκε από τον Ewing Marion Kauffman στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα μέσα από τα πρόγραμματα FastTrac®, από το 1993 μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 350.000 επιτυχημένοι επιχειρηματίες ανά τον κόσμο.

Η Metavallon (metavallon.org), ο καινοτόμος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει συστηματικά και καθολικά επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου, έχει ήδη ενσωματώσει ως αποκλειστικά πιστοποιημένος συνεργάτης με επιτυχία το Kauffman FastTrac® στο επιλεκτικό πρόγραμμα επιτάχυνσης (accelerator) του οργανισμού. Η υλοποίησή του δε για κάθε επιχειρηματία, είτε δυνητικό είτε ήδη εν δράσει, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πολύτιμης συνεργασίας με το ΑLBA Graduate Business School at The American College of Greece, τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό στον τομέα της Δοιήκησης Επιχειρήσεων στην χώρα μας.

 

A tested and effective model

The Ewing Marion Kauffman Foundation works exclusively towards advancing entrepreneurship. It was founded by late entrepreneur and philanthropist Ewing Marion Kauffman in the mid 60’s in the United States. Since 1993 its FastTrac programs have educated more than 350.000 successful entrepreneurs around the world.

Metavallon (metavallon.org), an innovative non-profit organization that supports systematically and inclusively early-stage ventures, has already successfully incorporated Kauffman FastTrac® in its selective accelerator program. The implementation of Kauffman FastTrac® for any aspiring or existing entrepreneur will be realized with the valuable collaboration of ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, the leading center of academic excellence in Business Administration in Greece.