Επιδοτήσεις έως €110.000 σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη εξαγωγών

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr

Επιδοτήσεις που φθάνουν τις €110.000 ανά επενδυτικό σχέδιο θα λάβουν επιχειρήσεις μεταποίησης, υπηρεσιών, κατασκευών και εμπορίου που θα αναλάβουν δράσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και προετοιμασίας των προϊόντων τους για εξαγωγές. Οι ενισχύσεις προβλέπονται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τη δεκαήμερη διαβούλευση επί του οδηγού του προγράμματος, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου.

Αρμόδιο για το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ποια επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» θέτει ως σκοπό τη στήριξη της διεθνούς  ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιδοτήσεις θα δοθούν σε επενδυτικά σχέδια που θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό, και θα αφορούν:

 • εκσυγχρονισμό εξοπλισμού,
 • αλλαγή συσκευασίας,
 • απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων,
 • marketing σε τρίτες χώρες, και άλλες δαπάνες.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για τις εξής κατηγορίες ενεργειών:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
 • Σχεδιασμός, πιστοποίηση και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
 • Τεχνική και συμβουλευτικής υποστήριξη
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
 • Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜμΕ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ