Στα €2 δις ετησίως το κόστος έλλειψης έμπειρου δυναμικού στην Ελλάδα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αξιολογούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν. Και αυτός, γιατί εκτιμούν ότι εμποδίζει την πρόσληψη των κατάλληλων εργαζομένων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού. Έρευνα της PwC διαπιστώνει ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού οδηγεί στην απώλεια εσόδων της τάξης των €324 δις ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο κόστος εκτιμάται στα €2 δις ετησίως.

“Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη, αποτελεί διαρθρωτικό ζήτημα και η αγορά εργασίας στενεύει σε μια περίοδο ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν περισσότερο και να προσελκύσουν πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες, όπως η ελεύθερη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού και τα εκπαιδευτικά συστήματα, που προσφέρουν στους απόφοιτους τα κατάλληλα προσόντα”, αναφέρει η μελέτη.

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, τις απόψεις των επιχειρήσεων και σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται προτεραιότητα μόνο από το 31% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα εκτιμήσει, πλήρως, τη σημασία του ψηφιακού κόσμου για τις εταιρείες υποτιμώντας τις προοπτικές που ανοίγονται, μη λαμβάνοντας υπόψιν την απλοποίηση των διαδικασιών που προσφέρει.

Γραφειοκρατία

Στο μεταξύ, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη αξιολογούν ως μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη τους, τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία στις εγχώριες οικονομίες παρά τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στην έρευνα της PwC, στην οποία συμμετείχαν 2.450 εταιρείες σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, το 39% δήλωσε ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τους δημιουργεί ανησυχία, ενώ περίπου 29% ανέφερε ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, το 70,7% δηλώνει ότι η εγχώρια γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη, ενώ μόνο το 20% σημειώνει την γραφειοκρατία της Ε.Ε.

“Το πιο αξιοσημείωτο εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι παρ’ όλο που συχνά θεωρείται ότι η κανονιστική και γραφειοκρατική παρέμβαση των αρχών της Ε.Ε. περιορίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παγιδεύει τις εταιρείες, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν συμμερίζονται αυτήν την άποψη. Στην πραγματικότητα, πιστεύουν το αντίθετο: ότι το κανονιστικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία στις εγχώριες οικονομίες τους, αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των εταιρειών τους από εκείνη της Ε.Ε.”, σχολιάζουν οι αναλυτές της PwC.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr