Στο 67,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουνίου 2018. Τον Ιούνιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,40 δισ., αυξημένη κατά 1,0% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,9%.
  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουνίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
  • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,5% έναντι 67,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.679,18 εκατ. ευρώ ή 4,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,8% έναντι 64,6% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%.
  • Συνολική αξία συναλλαγών €1,04 δις (μειωμένη κατά 39,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 37,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 701.653.478 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 33,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.058.550.419 τεμάχια) και μείωση 61,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (1.827.562.914 τεμάχια).
  • Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  • 15,35 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 22,85 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
  • 656 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 948 τον προηγούμενο μήνα).
  • Κέρδη της τάξης του 0,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr