Γιατί τα Webinar είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης;

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Από την εμφάνισή τους στη δεκαετία του 1990, τα webinar έχουν γίνει σταθερά ένα από τα βασικά ηλεκτρονικά εργαλεία εκμάθησης. Η αυξανόμενη δημοτικότητά τους απορρέει από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και λύσεις που φιλοξενούν διάφορες μορφές μάθησης.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των webinar θεωρείτε το γεγονός ότι διευκολύνουν τη ζωντανή αλληλεπίδραση / άμεση ανατροφοδότηση μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία εκμάθησης. Ωστόσο, τα σεμινάρια webinar δεν πρέπει να συγχέονται με το τυχαίο εργαλείο τηλεδιάσκεψης, καθώς το πλεονέκτημα τους στην ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι επίσης τα πολλαπλά εργαλεία για τη συνεργασία στο διαδίκτυο, εμπλουτίζοντας την ηλεκτρονική εμπειρία εκμάθησης παρέχοντας μια πιο ποιοτική δέσμευση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία.

Η ποικιλία του λογισμικού webinar στην αγορά παρέχει συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες συμμετοχής των μαθητών: κοινή περιήγηση, κοινή χρήση οθόνης, δημοσκόπηση, κατάρτιση, ανταλλαγή απόψεων και ομαδική εργασία. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τους συμμετέχοντες να συνδεθούν καλύτερα με τον εκπαιδευτικό και τους άλλους εκπαιδευόμενους, να αναπτύξουν και να μοιραστούν ιδέες και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους μέσω της ομαδικής εργασίας με ανθρώπους από διαφορετικές τοποθεσίες. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να εργαστούν σε εργασίες, να συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις ή να μοιραστούν αυτό που έχουν μάθει.

Ως εκ τούτου, τα webinar έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν πολλαπλά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που βασίζεται στην τάξη. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό πλεονέκτημα ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται όχι με τη γεωγραφική τους εγγύτητα, αλλά με το ενδιαφέρον και την τεχνογνωσία τους σε ένα θέμα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.
διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr