Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο με το «Φιλοξενία Plus»

    Από: Startup Team

Πηγή: www.agronews.gr

Να βάλει φρένο στην ερημοποίηση της υπαίθρου, αντιστρέφοντας την αστυφιλική ροή του πληθυσμού προς όφελος της περιφέρειας, με τη δημιουργία προϋποθέσεων επαγγελματικής αποκατάστασης στα πατρογονικά εδάφη θέλει να πετύχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Φιλοξενία» και «Φιλοξενία Plus», που υλοποιείται σε 6 χώρες του ευρωπαϊκού νότου, στο πλαίσιο του έργου MED.

Ήδη μέσω του πρόδρομου προγράμματος «Φιλοξενία», προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, που βοήθησε στη χώρα μας 18 νέους να γυρίσουν στον τόπο τους και να στήσουν μια επιχείρηση, μια νεαρή αρχιτέκτονας από τα Άνω Πορόια Σερρών μετά τις σπουδές της στην Αγγλία, ενισχύθηκε από τη δράση με 4.500 ευρώ και δημιούργησε στο χωριό της ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, το οποίο σε 3 έτη λειτουργίας ανάλαβε την αποκατάσταση του μακεδονίτικου αρχιτεκτονικού ρυθμού σε τρία οικήματα, δημιουργώντας έναν κύκλο εργασιών 250.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ