Κοινωνική επιχειρηματικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας

    Από: Startup Team

Πηγή: www.capital.gr, της Ρεβέκκας Πιτσίκα

Η έξοδος από την κρίση μπορεί να γίνει μέσα από επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εχουμε συνηθίσει όταν μιλάμε για επενδύσεις να έχουμε στο μυαλό μας επιχειρήσεις που μοναδικός τους σκοπός είναι το κέρδος –γεγονός απόλυτα θεμιτό για κάθε υγιή επιχείρηση που στοχεύσει στην ανάπτυξη.  Υπάρχει όμως και μια άλλης μορφής επιχειρηματικότητα, η κοινωνική. Ο ρόλος της είναι διττός. Δεν δημιουργεί μόνο θέσεις εργασίας και καταπολεμά την ανεργία, αλλά ενισχύει και την κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού απειλείται από την ανέχεια, η επιχειρηματικότητα αυτής της μορφής θα μπορούσε να παίξει καθοριστική σημασία προς την κατεύθυνση αυτή.

Οικονομίες και κοινωνίες στην υπόλοιπη Ευρώπη –Δανία, Βέλγιο, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία κλπ– έχουν αναπτύξει την κοινωνική οικονομία, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και στην παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Μιλώντας πιο εξειδικευμένα για το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι οι επιχειρήσεις του τομέα αυτού είναι επιχειρήσεις που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σαφώς πρέπει να έχουν μια υγιή ανάπτυξη για να διασφαλίζουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργούν καινούριες –κάτι που δεν είναι σε καμία περίπτωση εφικτό για οργανισμούς που δεν έχουν έσοδα και κέρδη. Για τα μέλη όμως προβλέπεται αμοιβή για την εργασία τους των μελών και ένα μικρό ποσοστό διανομής των κερδών –ώστε να υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο επίτευξης των στόχων– καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κερδών επανεπενδύεται, με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πέραν της αμοιβής όμως, μία άλλη σημαντική διαφοροποίηση των επιχειρήσεων αυτής της μορφής είναι ο χαρακτήρας των υπηρεσιών που προσφέρουν. Σχετίζονται άμεσα με την κοινωνία και συγκεκριμένα με τομείς όπως φροντίδα βρεφών, ηλικιωμένων ή ατόμων με κινητικά προβλήματα, με φύλαξη, με ασφάλεια, κλπ.